English version of this page

Studieseksjonen (HFSTUDIE)

Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
P. A. Munchs hus
0313 Oslo
Telefon +47 22856293
Stedkode 140015

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aaslund, Sofie Stubberud Konsulent +47 22854234 sofiesaa@student.iakh.uio.no
Alvsvåg, Peter Konsulent peteralv@student.ikos.uio.no
Aursjø, Asbjørn Rådgiver +47 22844592 asbjorn.aursjo@hf.uio.no Eksamen, Vitnemål, Digital eksamen
Barlaug, Elisabeth Lysfjord Førstekonsulent +4747818278 e.l.barlaug@hf.uio.no Studentrekruttering, Arbeidslivsrelevans, skolebesøk
Berger, Anne-Kristin Konsulent +47 228 57060 a.k.berger@hf.uio.no
Brånå, Guro Kjenner Konsulent g.k.brana@ilos.uio.no
Bye, Morten Tannåneset Konsulent mortentb@student.ikos.uio.no
Christensen, Frode Torp Rådgiver +47 228 44465 f.t.christensen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Vitnemål, Felles studentsystem FS
Chrysostomidis, Clio Konsulent +47 22854256 clioch@student.iakh.uio.no
Edenholm, Amanda Felicia Celia Konsulent afedenho@student.ikos.uio.no
Gjessing, Therese Seniorrådgiver +47 22856118 990 44 523 therese.gjessing@hf.uio.no Studieadministrasjon, Utveksling, Internasjonalt samarbeid, Internasjonalisering
Gregersen, Frida Marie Konsulent f.m.gregersen@hf.uio.no
Hagen, Markus Konsulent +47 22858312 markus.hagen@hf.uio.no
Haugom, Monica Lund Seniorrådgiver 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Karriereveiledning, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF
Helgadóttir, Ásta Rådgiver +47 228 44464 asta.helgadottir@hf.uio.no Eksamen, Vitnemål
Hjelm-Hansen, Helene Konsulent +47 22856242 helenhje@student.sv.uio.no
Holmer, Sara Konsulent sara.holmer@hf.uio.no Studieadministrasjon, Rekruttering
Jerve, Fridtjof Rådgiver +47 22855306 fridtjof.jerve@hf.uio.no Studiewebredaktør, Vortex, Timeplanlegging, Leganto, Studieadministrasjon
Johnsen, Emma Kristine Laier Seniorkonsulent +47 22844451 +47 41458438 (mob) e.k.l.johnsen@hf.uio.no
Jørgensen, Johanne Cecilie Høyem Avdelingsleder +47 22844174 j.c.h.jorgensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Studiewebredaktør, Studentrekruttering, Statistikk, Analyse, Studieadministrasjon.
Kalland, Hedvig Døvle Konsulent hedvigdk@student.ikos.uio.no
Kestler, Magnus Konsulent magnuke@student.uv.uio.no
Klem, Christine Seniorrådgiver +47 22854474 christine.klem@hf.uio.no Studieadministrasjon
Kollstrøm, Selma Mikalsen Konsulent selmamko@student.ilos.uio.no
Kristoffersen, Peter Andreas Seniorkonsulent +47 22856777 p.a.kristoffersen@hf.uio.no HF:studio, verneombud, digitale medier i læring og forskning
Krohn-Hansen, Julianne Seksjonsleder +47 22857003 +47 93451868 (mob) julianne.krohn-hansen@hf.uio.no Administrativ ledelse
Kvarsnes, Levi Andre Student leviak@student.iakh.uio.no
Lauritzen, Andrea Kathrine Larsen Konsulent aklaurit@student.media.uio.no
Løken, Anne Rådgiver +47 22857474 anne.loken@hf.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS
Lønning, Lars Rådgiver +47-22855838 l.i.lonning@hf.uio.no Vitnemål, Studieadministrasjon, Godkjenning, Eksamen
Mikalsen, Stig Rådgiver +47 22857062 41302068 stig.mikalsen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Digital eksamen, Canvas, HF:studio
Nyland, Torunn Seniorrådgiver +47 228 44855 +47 40552150 (mob) torunn.nyland@hf.uio.no Studieadministrasjon, Arbeidslivsrelevans, Samfunnskontakt, Vitenskapsbutikken, Alumnus, Arrangementer, Kompetansesamtale
Rosendahl, Maria Borg Student marbros@student.iakh.uio.no
Sagova, Zarema Student zaremas@student.ilos.uio.no
Saliu, Behare Konsulent +47 22854334 behare.saliu@imv.uio.no
Seim, Zoja Konsulent zojas@student.ilos.uio.no
Simonsen, Hanne Gram Professor emeritus +4722854182 +4790128109 (mob) h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet
Skahjem, Maren Sofie Kornstad Konsulent msskahje@student.uv.uio.no
Skov, Bjarne Seniorrådgiver +47-22 85 85 81 +47-901 82 976 (mob) bjarne.skov@hf.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Internasjonale prosjekter
Sousa Cruz Londrim, Graciete Universitetslektor portugisisk +47 22 85 60 19 gslondri@hf.uio.no portugisisk, Portuguese, portugisisk som fremmed språk
Stave, Torill Avdelingsleder +47 228 44467 +47 91152511 (mob) torill.stave@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Digital eksamen, Eksamensplanlegging, TP
Stavrum, Mari Sætrom Konsulent m.s.stavrum@hf.uio.no
Storm, Sunniva Mowatt Konsulent +47 22854159 s.m.storm@hf.uio.no
Søreng, Tine Benedicte Seniorrådgiver +47 22844371 t.b.soreng@hf.uio.no Internasjonalisering, Studieadministrasjon
Thorstad, Signe Ingjerd Rådgiver +47 228 44466 s.i.thorstad@hf.uio.no Fusk, eksamen, Si fra-systemet, Studieadministrasjon
Tveitan, Veronica Dahlby Fullmektig v.d.tveitan@ilos.uio.no
Vatsend, Kyrre Rådgiver +47 228 55980 kyrre.vatsend@hf.uio.no
Videsjorden, Silje Karina Scott Førstekonsulent +47 22854462 s.k.s.videsjorden@hf.uio.no
Winnæss, Thomas Grødem Student thomagwi@student.imv.uio.no