Filosof skal lede forskning på kjøp og salg av menneskelige varer

Filosof Ole Martin Moen skal lede prosjektet "What should not be bought and sold?”. Forskningsrådet gir nær ni millioner kroner i støtte til forskningen på etiske problemer knyttet til blant annet surrogati, prostitusjon og organhandel.

Det nye prosjektet vil gi Ole Martin Moen anledning til å videreutvikle fagområdet anvendt etikk.

Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) kunngjorde nye tildelinger tirsdag 28. juni. Av 127 søknader er det tildelt støtte til 11 prosjekter, for til sammen 103,4 millioner kroner.

Det humanistiske fakultet fikk tildelt nærmere ni millioner kroner til prosjektet "What should not be bought and sold?”, som skal ledes av Ole Martin Moen.

Moens nye prosjekt får nå finansiering for tre og et halvt år, med en stipendiatstilling og to gjesteforskerstillinger i tillegg til Moen som prosjektleder.

– Dette er en unik mulighet for meg for å videreutvikle arbeidet mitt innen både anvendt etikk og innen metodespørsmål tilknyttet anvendt etikk, sier Moen om tildelingen. Han takker samtidig forskningsrådgiveren Zhanna Saidenova for støtten til arbeidet med søknaden.

Bør vi kunne kjøpe og selge hva som helst?

I sammendraget fra søknaden heter det blant annet: De fleste av oss har ingen kvaler med at ting som kjæledyr, bøker, eller tjenester som barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense overskrides.

Men hvor trekker vi grensen? Og hvordan går vi frem for å avgjøre det? Dette er svært sentrale etiske og politiske spørsmål, for hvordan vi forstår og avgrenser markeder påvirker og former samfunnet, og teknologiutviklingens fremskritt skaper stadig flere potensielle handelsvarer. Dette prosjektet vil bidra til å utvikle etiske kriterier og hva som bør, og ikke bør, bli sett på som handelsvarer. Slik flyttes grensene for "commodification ethics", etisk tenkning knyttet til kommersialisering av gjenstander eller handlinger, som er et av de mest samfunnsrelevante temaene i filosofien.

Kontroversiell debattant

Moen er kjent for mange fra NRKs radioprogram Verdibørsen, og som en aktiv og kontroversiell stemme i samfunnsdebatten. Moen er ansatt som postdoktor ved institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

Utenfor UiO er Moen grunnlegger av og styreleder for Humanistskolen i Oslo, en offentlig finansiert ungdomsskole tuftet på et sekulært humanistisk livssyn.

By Ellen Evju Jahr
Published June 29, 2016 2:17 PM - Last modified June 30, 2016 1:08 PM