Moralsk handling (MA)

(Foto: Hæge Håtveit)

I sitt forsøk på forstå menneskesinnet og dets plass i naturen fokuserer forskerne som er tilknyttet forskningsområdet 'Moralsk handling' (MA) på særtrekk ved menneskets mentale liv slik dette uttrykkes i moralsk handling.

Les mer om Moral Agency (MA) på de engelske nettsidene

 

Forskningsprosjekter

Publisert 29. jan. 2012 19:52 - Sist endret 13. feb. 2012 16:17