Kontaktinformasjon

Generelle førespurnader

Tlf: +47 22844439

Fax:+47 22841681

E-post:

 

Besøksadresse

Georg Morgenstiernes house, 6th floor

Blindernveien 31 0315 Oslo

 

Postadresse

P.O. box 1020

Blindern N-0316 Oslo

 

Senterleiar Olav Gjelsvik
Administrativ leiar Grethe Netland
Administrativ konsulent Lina Tosterud

 

 

Publisert 20. jan. 2012 08:50 - Sist endret 12. okt. 2012 13:30