Strategi

Årsrapportar

Engelskspråklege sider om rapportar, statistikk og evaluering.

Hovudmål

Senter for studier av rasjonell, språkleg og moralsk handling (CSMN) har som hovudmål å forstå menneskesinnet som ein integrert del av naturen.