Det norske institutt i Roma

Studier

Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

 • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
 • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
 • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Personer

Finn ansatte og studenter

Arkeologi, kunst- og kulturhistorie

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

Informazioni in italiano

Informazioni in italiano sull'Istituto di Norvegia in Roma.

Information in English

 • Why Rome?
 • What do we offer?
 • What does it cost?

Tjenester og verktøy

Arrangementer

01 apr.
08:30, Ponteficial University Urbaniana

NORDHOST samarbeider med the Scalabrini International Migration Institute og Det norske institutt i Roma om konferansen som vil avholdes på the Pontificial University Urbaniana.

02 apr.
Ponteficial University Urbaniana

NORDHOST samarbeider med the Scalabrini International Migration Institute og Det norske institutt i Roma om konferansen som vil avholdes på the Pontificial University Urbaniana.

03 apr.
Ponteficial University Urbaniana

NORDHOST samarbeider med the Scalabrini International Migration Institute og Det norske institutt i Roma om konferansen som vil avholdes på the Pontificial University Urbaniana.

Aktuelt

 • temp-tall2018 Nøkkeltall 2018 12. mars 2019

  Høyt aktivitetsnivå på Det norske institutt i Roma i 2018

 • sam-personside Ny kollega i Roma 5. mars 2019

  Vår nye kollega fra 4. mars er Sam Hardy. Hans forskningsprosjekt om ulovlig handel med kulturminner i konfliktområder er en del av HEI prosjektet

 • temp-hei HEIs kulturarvsdag 2019 6. feb. 2019

  UiO-prosjektet (der Det norske institutt i Roma er partner) arrangerer kulturarvdag torsdag 21. mars, kl. 12-15.30 i Georg Sverdrups hus. DniRs nye postdok Sam Hardy skal snakke om "Heritage propaganda from Eastern Europe to West Asia" på arrangementet. For mer informasjon

Fagstipend for forskningsopphold ved Det norske institutt i Roma

Instituttet støtter yngre forskere med fagstipend, søknadsfrister 15. juni og 15. september.

Arkitekt Eugen Nielsens legat for norske arkeologer

Arkeologer som ønsker å arrangere fagseminarer eller har behov forskeropphold i Roma oppfordres til å søke! Frist 15. juni 2018.