English version of this page

L’Orange forelesningen 2021

Prof. Nino Zchomelidse vil forelese om "Rome and the aesthetics of illusion:  the Privilegium Ottonianum and the Marriage Charter of Empress Theophanu"

Bildet kan inneholde: maling, verden, menneskekroppen, tekstil, tre.

Detalj av keiserinne Theophanus vigselsattest, 972, Niedersächsische Landesarchiv – Staatsarchiv Wolfenbüttel

Det norske institutt i Roma ønsker Prof. Nino Zchomelidse velkommen som årets H.P. L'Orange foreleser! Forelesningen kan også følges digitalt. 

Nino Zchomelidse skal presentere to storslåtte keiserlige dokumenter, begge utstedt og gjort juridisk gyldige i Roma på 900-tallet. Hun vil diskutere deres uvanlige utforming, undersøke de spesielle seremonielle omgivelsene de fungerte i og belyse performative dimensjoner ved overleveringen av dokumentene til deres mottagere.

Begge dokumentene er uvanlig praktfullt dekorert. De skiller seg fra andre keiserlige dokumenter fra samme tid, både når det gjelder format, epigrafi og forseglingspraksis. Privilegium Ottonianum (962) er et purpurfarget dokument med ornamentert innramming som tydelig imiterer porfyr og forgylt metallarbeid. Keiserinne Theophanus vigselsattest (972) har en utforming som etterligner bysantinsk eller muslimsk silke med broderte gullbokstaver. Zchomelidse vil vise at overføringen fra stein, metall og tekstil til pergament skyldes en bevisst illusjonslek som også ser ut til å gjelde selve valideringen av dokumentene. Hun argumenterer for at deres kraftfulle visuelle uttrykk bidro til å tydeliggjøre dokumentenes meningsinnhold i et bevisst samspill med de seremonielle omgivelsene, der Romas betydning som eldgammel keiserlig hovedstad og sentrum for pavedømmet spilte en viktig rolle.

Om Nino Zchomeldise

Nino Zchomelidse er førsteamanuensis i middelalderens kunsthistorie ved Johns Hopkins University i Baltimore.

Hun har tidligere undervist ved universitetene i Tübingen og Princeton, og mottatt en rekke stipend og utmerkelser fra Bibliotheca Hertziana, Rome (Max-Planck-Institut), Carlsberg Stiftelsen, Center for Advanced Study in the Visual Arts (CASVA), National Gallery of Art, Washington, D.C., Gerda-Henkel-Foundation og Institute for Advanced Study, Princeton.

I sin forskning har Zchomelidse arbeidet med flere emner innenfor middelalderens kunsthistorie, med et geografisk fokus på Italia og det østlige Middelhavet. Hun er spesielt interessert iBildet kan inneholde: briller, briller, kinn, smil, hake. bildespråk, kunst og ritualer, det interaktive forholdet mellom bilde og betrakter, samt teoretiske, historiografiske og politiske aspekter ved middelalderen bildekunst.

Zchomelidses publikasjoner inkluderer blant annet Santa Maria Immacolata in Ceri: Sakrale Malerei im Zeitalter der Gregorianischen Reform (1996) og Art, Ritual, and Civic Identity in Medieval Southern Italy (Pennstate University Press 2014). Hun har også skrevet om nord-tysk og dansk kunst i første halvdel av 1800-tallet.

Påmelding

Send navn og eventuell institusjonstilhørighet på e-post til post@roma.uio.no for å delta på webinaret. En lenke til webinaret vil sendes til påmeldte noen dager i forkant av forelesningen. 

Publisert 3. sep. 2021 12:20 - Sist endret 16. sep. 2021 12:10