English version of this page

ACTA ad archaeologiam et artium historiam pertinentia

ACTA er det norske institutt i Romas tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde. ACTA er et internasjonalt, open access tidsskrift som fra 2018 utgis i en papir og en elektronisk utgave.

ACTAs hovedredaktør 2017-2020 er Christopher Prescott, redaksjonssekretær er Manuela Michelloni. Numrene er oftest tematiske, og til hvert nummer inviteres fremstående fagpersoner til å være medredaktører. Redaktøren tar gjerne imot forslag til nye temanummer.  ACTA praktiserer fagfellevurdering. ACTA kom ut for første gang i 1962. Det var i kvartformat og ble betegnet som en skriftserie, og bindene omfattet både monografier og artikkelbind, og de utkom med ujevne mellomrom. I 2004 gikk ACTA over fra å være en skriftserie til å bli et tidsskrift, som forventes å utkomme hvert år.

Acta har fra starten vært en internasjonalt orientert publikasjon med artikler på engelsk og italiensk. Bidragene til ACTA skal holde høy internasjonal kvalitet, og drøfter originale og sentrale empiriske, metodiske, teoretiske og fortolkende spørsmål om eller med utgangspunkt i middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie.

Redaksjonen kontaktes gjennom tidsskriftets redaksjonssekretær Manuela Michelloni (manuela.michelloni@roma.uio.no) eller redaktør Christopher Prescott (christopher.prescott@roma.uio.no).

Siden 2009 er ACTA trykket og distribuert av Scienze e Lettere S.r.l. (info@scienzeelettere.com)ved forlagsredaktør Helga Di Giuseppe (helgadigiuseppe@scienzeelettere.com). Tidligere nummer kan kjøpes gjennom Scienze e Lettere eller lastes ned fra FRITT- UIO Universitetsbiblioteket 

 

Publisert 21. mai 2010 12:43 - Sist endret 23. mars 2018 18:03