English version of this page

Stipend til yngre forskere

Yngre forskere kan søke om fagstipend for å fordype seg i Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst, språk, kultur og samfunnsforhold.

En mannlig foreleser står foran et stort maleri og underviser om dette til studentene som står med ryggen til fotografen.

Per Sigurd Styve underviser i Villa Farnesina, Roma (2016)

Foto: DniR

Stipendordningen gjelder for

 • Yngre forskere uten fast ansettelse
 • Mastergradstudenter
 • FIDEM-studenter

Søknaden må inkludere

 • Kort prosjektbeskrivelse (en–tre sider)
 • Søknadsbrev
  • Beskriv nytten av et opphold i Roma
  • Spesifiser dato for oppholdet
  • Budsjett. 
 • Attest fra veileder som anbefaler et forskningsopphold i Roma.

Rammer for stipend

​​​​​​Prosjektet må faglig ligge innenfor DNIRs formålsparagraf

”Det norske institutt i Roma (DNIR) skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag.”

Søkere må være tilknyttet norske universiteter eller høgskoler, prioritet vil gis til søkere fra brukerbetalende institusjoner.

Støtten skal bidra til å dekke reise- og oppholdsutgifter. Størrelsen på stipendet vil avhenge av søkerens prosjekt og oppholdets varighet. Oppholdet må finne sted sent i høstsemesteret og/eller i første halvdel av vårsemesteret, og være av minst tre ukers varighet.

Det kan søkes om støtte på inntil kr. 40 000. For 2021, regner vi kr. 8 - 15 000 som en rimelig støtte til reise og innkvartering i fire uker.

Søkerne som blir tildelt stipend vil få arbeidsplass ved instituttet, og kan under oppholdet bli bedt om å holde en presentasjon av sitt prosjekt.

Nye søknader vil prioriteres. Unntaksvis kan stipend tildeles på nytt.

Innlevering av søknad

Søknad sendes elektronisk til avdelingsleder Anne Nicolaysen, epost: anne.nicolaysen@roma.uio.no  

Søknadsfrist: 15. mai (for høstsemesteret) og 15. oktober (for vårsemesteret)

Publisert 16. okt. 2019 12:37 - Sist endret 17. juni 2021 15:23