Ella & Eystein Magnus' legat for studier i kunsthistorie og arkeologi

Legatet har som formål å støtte opphold ved DniR for masterstudenter i arkeologi og kunsthistorie. Unntaksvis kan søkere med relevante prosjekter innen arkitektur eller klassisk filologi bli vurdert. 

Pompeii, utgravningsområde med bygninger, vei og vulkanen Vesuv i bakgrunnen

Pompeii med Vesuv i bakgrunnen. Foto: Lene Therese Teigen

Hvem kan søke?

 • Masterstudenter i arkeologi og kunsthistorie tatt opp på studieprogram ved norske læresteder. 
 • Masterstudenter tatt opp på studieprogram innen tilgrensende fagområder, for eksempel arkitektur eller klassisk filologi 

Søknaden må inneholde

 • Kort prosjektbeskrivelse (en–tre sider)
 • Søknadsbrev som inkluderer følgende:
  • - Beskriv nytten av et opphold i Roma
  • - Spesifiser dato for oppholdet
  • - Opplys om hvorvidt det søkes om støtte fra andre stipendordninger
  • - Budsjett for oppholdet 
 • CV og karakterutskrift
 • Attest fra veileder som anbefaler et studieopphold i Roma.

Søkere må være tilknyttet norske universiteter eller høyskoler. Støtten skal bidra til å dekke reise- og oppholdsutgifter. Størrelsen på stipendet vil avhenge av kvaliteten på søkerens prosjekt og oppholdets varighet. 

Søkere som mottar midler fra Ella & Eystein Magnus' legat vil få arbeidsplass ved Instituttet, og bes om å presentere sitt prosjekt på DniRs løpende instituttseminar. Videre bes de om å sende en arbeidsrapport innen tre måneder etter avsluttet opphold til legatets styreleder, instituttleder Kristin B. Aavitsland, som beskriver hvordan stipendet ble benyttet og utbyttet av oppholdet ved DniR. 

Innlevering av søknad

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til legatets styreleder, instituttleder Kristin B. Aavitsland k.b.aavitsland@roma.uio.no  

Søknadsfrist: 15. oktober 

Publisert 8. sep. 2022 11:29 - Sist endret 8. sep. 2022 12:04