Fra flyplassen til Instituttet

Her finner du informasjon om hvordan du kommer deg fra flyplassen til instituttet, inkludert kart.

https://www.hf.uio.no/dnir/om/kontakt/2018-fra-flyplass-til-instituttet.pdf