Studentinformasjon

Her finner du litt informasjon om hva instituttet kan bistå med.

Spørsmål om oppholdet

Instituttets ekspedisjon betjener henvendelser av praktisk art som gjelder studieopphold ved instituttet. Ekspedisjonskontoret bistår for eksempel ved: Inn/utbetalinger, forespørsler vedrørende adgang til instituttet, samt andre praktisk-administrative spørsmål vedrørende studier/forskningsopphold.

Spørsmål om opptak, program og studieadministrasjon

Spørsmål angående opptak og annen studieadministrasjon må rettes til instituttet som arrangerer emnet. Spørsmål knyttet til studieprogrammene som disse emnene inngår i, må rettes til programkonsulentene ved HF studentinformasjon.

Karakterutskrift

Ekspedisjonskontoret kan ikke være behjelpelige med karakterutskrift, denne bestilles i Studentweb.

Råd og tips for oppholdet i Roma

Linken nedenfor inneholder praktisk informasjon, for eksempel hvordan du kommer deg fra flyplassen og til instituttet.
Nødnummer, fasiliteter i området, praktisk informasjon 

Ekspedisjonstid:

Mandag og onsdag 10-13

Tirsdag og torsdag 14-16 (sommertid 14-15)

Telefon +39 0658391007/1000

Epost: m.e.johansen@roma.uio.no

Addresse: Viale Trenta Aprile 33
00153 Roma
Italia

Publisert 21. mai 2010 11:07 - Sist endret 1. mars 2017 15:41