Aktuelle saker

Publisert 21. mai 2019 11:15

Det blir forelesninger, konserter, utstillinger og mulighet til å se historiske og flotte bygninger og biblioteker når medlemmene av Unione Internazionale åpner for offentligheten fra slutten av mai til 15. juli. 

Det norske institutt i Roma har åpent hus med foredrag og film torsdag 20. juni. 

Publisert 13. mai 2019 10:26

Det norske institutt i Roma fyller 60 år i 2019. Det har vært 60 år med utallige studenter og forskere på opphold i Roma. Undervisning ute blant monumenter, og fagdiskusjoner og vennskap som har blitt knyttet på instituttet, i Roma og på fagutflukter til Sicilia, Campania og ellers i Italia. Her er noen bilder fra instituttets fotoarkiv som viser spennvidden disse årene.

Publisert 10. mai 2019 16:16

Universitetet i Bergen samarbeider med seks utenlandske universiteter om utvikling av e-lærings materiale om Roma og andre byer i antikken som vil  bli tilgjengelig gratis for alle høsten 2019. Prof. Simon Malmberg (UiB) gjorde opptak i Roma og Det norske institutt spilte en spilte en viktig rolle for å få dette til.

Publisert 12. mars 2019 13:12

Høyt aktivitetsnivå på Det norske institutt i Roma i 2018

Publisert 5. mars 2019 15:42

Vår nye kollega fra 4. mars er Sam Hardy. Hans forskningsprosjekt om ulovlig handel med kulturminner i konfliktområder er en del av HEI prosjektet

Publisert 6. feb. 2019 10:09

UiO-prosjektet (der Det norske institutt i Roma er partner) arrangerer kulturarvdag torsdag 21. mars, kl. 12-15.30 i Georg Sverdrups hus. DniRs nye postdok Sam Hardy skal snakke om "Heritage propaganda from Eastern Europe to West Asia" på arrangementet. For mer informasjon

Publisert 6. feb. 2019 09:59

Det norske institutt i Roma er en av prosjektpartnerne til kulturarvsprosjektet HEI som startet i januar 2019 og vil gå ut 2023. En av prosjektets forskere har arbeidsplass i Roma. Les mer om dette spennende prosjektet 

Publisert 4. des. 2018 15:22

- Hele Europas historie springer ut av det som skjedde i Roma i antikken. Det var en millionby allerede for 2000 år siden og hadde en enorm påvirkning på alt det kommende europeiske – innen politikk, økonomi, teknologi, kultur, religion og institusjonsbygging. Professor Simon Malmberg  oppfordrer studenter til å bli med til Roma i april 2019.

Publisert 20. nov. 2018 09:42

Konflikt, mennesker og samfunn i eldre tid, middelalder og renessanse blir tema 11 - 15 mars 2019. For mer info og påmelding

Publisert 19. nov. 2018 11:42

L'Orange forelesningen 2018 "From Palmira to Rome and back again: Palmyrene portraiture and their narratives" er nå tilgjengelig i sin helhet. Se opptaket

Publisert 18. okt. 2018 12:23

Det norske instituttet i Roma (DNIR) tilhører ikke bare HF, det er også en populær destinasjon for studenter og forskere fra mange andre utdanningsinstitusjoner.

Publisert 18. sep. 2018 11:44

Programoversikt over noen av aktivitetene som foregår her på                         Det norske institutt i Roma dette semesteret. 

Publisert 11. sep. 2018 16:00

Det norske instituttet i Roma ønsker studentene velkommen, og håper de tar til seg alt det interessante og spennende som "den evige stad" kan tilby.

Publisert 28. mars 2018 15:06

Det norske institutt's tidskrift Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA) er nå tigjengelig i digital versjon gjennom FRITT

Publisert 22. mars 2018 13:08

Postdoktorstilling (3 år) med fokus på kulturarv og konflikt er nå utlyst. Søknadsfrist 14. mai 2018.

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/149898/post-doctoral-research-fellow

Publisert 14. mars 2018 09:48
Publisert 19. feb. 2018 11:04

Simon har doktorgrad i romersk arkeologi fra universitetet i Oxford i 2014, og han skal forske på Spolia og gjenbrukspraksiser i antikken. 

Jonathan M. Hall
Publisert 13. nov. 2017 14:22

Thanks to Prof. Jonathan M. Hall for the lecture on "The Archaeology of the Individual in the Ancient Mediterranean World".

Publisert 17. okt. 2017 15:26

I Roma holdes gjerne undervisningen ute på de historiske monumentene i byen. Her går du på de samme steinene, og ser den samme utsikten som antikkens mennesker gjorde.

Publisert 28. aug. 2017 14:01

Archaeology of the Bronze, Iron and Viking Age in Scandinavia is the focus of three of the lectures this autumn, while the L'Orange lecture takes a closer look at the individual in the Greco-Roman world. All presentations are in English, and start at 18:00. Everybody is welcome to register their participation to post@roma.uio.no

Publisert 24. aug. 2017 14:50

HF har mange fag med forbindelser til Roma, enten de knytter seg til antikken, renessansen eller vår egen tid. Roma kan være et hjem for deg!

Publisert 24. aug. 2017 14:18

– Dette instituttet representerer noe verdifullt i norsk akademia, sier Prescott. Han vil bygge videre på arven fra Turid Karlsen Seim som ledet instituttet fra 2007 til 2015.