Fagprogram høsten 2018

Programoversikt over noen av aktivitetene som foregår her på                        Det norske institutt i Roma dette semesteret. 

Den Hellige Brigitta på et alterskap i Salems kirken, Södermanland
  • 13. november «Forskjeller mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys», forelesning ved Prof. Hans-Olav Enger i samarbeid med Universitetet i Oslo (Institutt for lingvistiske og nordiske studier),Det norske institutt i Roma og Roma Universitetet La Sapienza. Forelesningen er en pedagogisk presentasjon for de som er interessert i skandinavistikk og vil særlig gå inn på velkjente forskjeller som har å gjøre med gramatikk og lydlære, men også noe på skilnader i skriftspråk og allmenn historie. 
  • 26. november «Skam: online phenomenon and social media television»  forelesning ved Gry Cecilie Rustad. I regi av Universitetet i Oslo, Det norske institutt i Roma og Roma Universitetet La Sapienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 18. sep. 2018 11:44 - Sist endret 21. apr. 2020 22:46