Opptak til høstens emner i Roma har startet!

Vil du ta hele eller del av høstsemesteret i Roma?                                           Meld deg på innen 1. juni!  

Studenter som ønsker å ta hele eller nesten hele høsten i Roma kan kombinere emnet ROMA2020 med et emne i kunsthistorie eller et leseemne.

Roma2020 ROMA - STED OG SYMBOL (20 poeng) ser på Roma fra antikken til modern tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet vil også legge vekt på resepsjonsforståelse og Roma som kulturarv. Du vil lære å forstå Romas utvikling og symbolske funksjon. All undervisning i Roma i perioden 9. oktober - 16. november. Søknadsweb med frist 1. juni.

KUN2016/4016 TID og VISUALITET I DEN TIDLIG MODERNE PERIODE (10 poeng)
vil gi deg oversikt over kunst i Roma i tidlig moderne tid, innsikt i billedforståelse og uttrykk og hvordan viktige samfunnsmessige konflikter i overgangen mellom middelalder og den moderne periode manifesterer seg i tidens billedkunst, arkitektur og byplanlegging. Dere vil drøfte forholdet mellom visualitet og temporalitet med utgangspunkt i Romas monumenter. Det blir undervisning i Oslo i September, og i Roma, Firenze og Orvieto 15-29 oktober. Undervisningen er lagt opp slik at man kan samtidig kan ta Roma2020.

KUN2031/4031 PROPAGANDA FIDE. ROMERSK BAROKK KUNST I KIRKENS TJENESTE. (10 poeng) gjør deg kjent med barokk kunst i Roma, spesielt Bernini, Borromini og Caravaggio. All undervisning i Roma i perioden 3. september - 5. oktober). Søk om opptak i søknadsweb innen 1. juni 2018.

ROMA2021 ROMAS IDÉHISTORIE (leseemne) (10 POENG) gir fordypning i Roma som arnested for viktige idèhistoriske tradisjoner og strømninger. Det er et emne uten forelesninger, men basert på egen lesning.

Kontakt Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske fag ved UiO hvis du har spørsmål om emnene eller opptak.

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/utland/reiseemner/

Publisert 3. mai 2018 14:49 - Sist endret 4. mai 2018 14:04