Forskjeller mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys

Forelesning om forskjeller (skilnader) mellom norsk og svensk med professor i Nordisk språk Hans-Olav Enger.

Norsk og svensk flagg og tekstene Hyggelig å treffe deg i går og Trevligt att träffas. Hur är det? Illustrasjon.

Forelesningen vil gå særlig inn på noen velkjente forskjeller som har å gjøre med grammatikk og lydlære, men også litt på skilnader i skriftspråk og allmenn historie.

Forelesningen er en pedagogisk presentasjon for den som ikke er *altfor* god i skandinavistikk allerede. Forelesningen vil bli hold på et forhåpentligvis begripelig norsk, men spørsmål kan stilles på skandinavisk, engelsk eller tysk.

For mer informasjon om Hans-Olav Enger

Publisert 5. sep. 2018 09:23 - Sist endret 21. apr. 2020 23:10