Turid Karlsen Seim

Instituttleder 2007-2015

Faglige interesser

Tidlig-kristne studier, kvinneforskning, økumenisk teologi.

Undervisning

Mens Turid Karlsen Seim var Instituttleder ved Det norske institutt i Roma var hun undervisningsansvarlig for etterutdanningskursene for lærere i den videregående skole og for BA-emnet Roma2020. I tillegg underviste hun etter forespørsel.

Bakgrunn

 var den første kvinnelige dekanen ved Universitetet i Oslo. Hun var også den første kvinnen som tok en teologisk doktorgrad i Norge (i 1990), og var

Turid Karlsen Seim var den første kvinne tok doktorgrad i teologi i Norge (1990), og den første kvinnelige dekanen ved Universitetet i Oslo, og var professor i Det nye testamente og tidlig kristendom fra 1991.

Hun var dekan ved Det teologiske fakultet i perioden 1990-1995, og ledet Norges Forskningsråds Områdestyre for Kultur og Samfunn 1997-2002. Hun er medlem av Det norske vitenskapsakademi, og har i mange år hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv både kirkelig og faglig. I 2006-2007 ledet hun en internasjonal forskergruppe ved Senter for Grunnforskning.

Verv

Instituttleder Turid Karlsen Seim hadde blant annet følgende forskningsrelaterte verv mens hun var Instituttleder ved Det norske institutt i Roma:
- Holbergprisens akademiske komite
- Scientific Advisory Committee to the Rector, Vienna University
- The Standing Board of Electors to the Lady Margaret’s Professorship of Divinity, University of Cambridge
- Riksbankens Jubileumsfonds komité for større programmer
- Steering Committee of Scholarum Novi Testamenti Societas
- Editorial Board of Journal of Biblical Literature( også som fast referee)
- The Roman-Catholic/Lutheran International Commission on Unity

Seim var Fulbright Scholar and Senior fellow på The Institute for the Advanced Study of Religion, Universitetet i Chicago i 1996, og holdt et MacCarthy professorat på The Pontifical Gregorian Univerisity i 2008. 

I Norge hadde hun blant annet følgende verv:

 • Styreleder for Kultur og Samfunn, Norges Forskningsråd 1997 - 2001
 • Styremedlem for Universitetet i Agder 2003 - 2007
 • Medlem av offentlig utredningsutvalg om samboerskap 1996-1999 (NOU 1999:25)
 • Medlem av offentlig utredningsutvalg om høyere utdanning i Norge 1998-2001 

 

Emneord: Teologi og religion, Det nye testamentet, Tidlig-kristne tekster, Hermeneutikk, Kulturmøter, Kjønn, Antikken

Publikasjoner

 • Seim, Turid Karlsen (2013). In Transit from Tangibility to Text: Negotiations of Liminality in John 20, In  To Touch or Not to Touch? Interdisciplinary Perspectives on the Noli me tangere.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-2625-7.  In Transit from Tangibility to Text: Negotiations of Liminality in John 20..  s 39 - 61
 • Tschudi, Victor Plahte & Seim, Turid Karlsen (2013). From Site to Sight: The Transformation of Place in Art and Literature. Forord og redaksjon. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  (26), s 9- 11
 • Seim, Turid Karlsen (2012). Frauen und Genderperspektiven im Johannesevangelium, I: Mercedes Navarro Puerto & Marinella Perroni (red.),  Evangelien.Erzählungen und Geschichte.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978-3-17-021544-3.  artikkel.  s 206 - 233
 • Seim, Turid Karlsen (2012). Interfacing House and Church: Converting Household Codes to Church Order, In Aliou Cisse Niang & Carolyn Osiek (ed.),  Text, Image and Christians in the Graeco-Roman World.  Pickwick Publications.  ISBN 978-1-61097-524-7.  4.  s 53 - 71
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 89 - 116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Seim, Turid Karlsen (2011). Baptismal Reflections in the Fourth Gospel, In David Hellholm; Tor Vegge; Øyvind Norderval & Christer Hellholm (ed.),  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  IV.11.  s 717 - 734
 • Seim, Turid Karlsen (2011). Race and Gender in St.Paul, In Demetrios Trakatellis & John Chryssagavis (ed.),  In the footsteps of St.Paul.  Holy Cross Orthodox Press.  ISBN 978-1-935317-13-5.  III.3.  s 181 - 196
 • Seim, Turid Karlsen (2010). Feminist Criticism, In Joel B. Green (ed.),  Methods for Luke.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521889124.  Chapter 3.  s 42 - 73
 • Seim, Turid Karlsen (2010). Motherhood and the Making of Fathers in Antiquity. Contextualizing Genetics in the Gospel of John, In Stephen Ahearne-Kroll; Paul Holloway & James Kelhoffer (ed.),  Women and Gender in Ancient Religions.Interdiscipinary Approaches.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-150579-9.  artikkel.  s 99 - 123
 • Seim, Turid Karlsen (2009). Johannine Echoes in Early Montanism, In Tuomas Rasimus (ed.),  The Legacy of John. Second-Century Reception of the Fourth Gospel.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004176331.  artikkel.  s 345 - 364
 • Seim, Turid Karlsen (2009). Kjærlighet, kropp og kjønn : efeserne 5:21-33 - tolkning og resepsjon, I: Henrik Rydell Johnsen & Per Rönnegård (red.),  Eros och Agape : barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan; föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16-19 augusti 2006.  Artos & Norma bokförlag.  ISBN 978-91-7580-406-4.  kap.2.  s 28 - 48
 • Seim, Turid Karlsen (2009). Paul's Discourse on Desire and Devotion in 1 Corinthians 7, In Constantine Belezos (ed.),  Saint Paul and Corinth, Volume II.  Psichogios Publisher.  ISBN 978-960-453-659-7.  essay.  s 697 - 708
 • Seim, Turid Karlsen (2009). The Resurrected Body in Luke-Acts: The Significance of Space, In Turid Karlsen Seim & Jorunn Økland (ed.),  Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  artikkel.  s 19- - 39
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (2009). Introduction, In Turid Karlsen Seim & Jorunn Økland (ed.),  Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  artikkel/forord.  s 1 - 18
 • Seim, Turid Karlsen (2007). I Jesu følge.... Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2)
 • Seim, Turid Karlsen (2006). "Trudomssamfunn og ymist anna". Teologiske refleksjoner i en kirkelig reformsituasjon, I: Ulla Schmidt (red.),  Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921732.  kapitel.  s 205 - 210
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Descent and Divine Paternity in the Gospel of John: Does the Mother Matter?. New Testament Studies.  ISSN 0028-6885.  51, s 361- 375
 • Seim, Turid Karlsen (2005). In Living Memory... Reflections on "Collective Memory" and Patterns of Commemoration in Early Christianity, In Else Marie Wiberg Pedersen & Johannes Nissen (ed.),  Cracks in the Walls. Essays on Spirituality, Ecumenicity and Ethics.  Peter Lang Publishing Group.  kapittel.  s 93 - 106
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Lærespørsmål - hvem bestemmer? Autoritet og tolkningsmakt i et luthersk perspektiv, I: Marit Halvorsen Hougsnæs (red.),  Den norske kirke - for folk flest. Aktuelle perspektiver på utviklingen av det kirkelig demokrati.  KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.  ISBN 82-7991-090-5.  artikkel.  s 22 - 30
 • Seim, Turid Karlsen (2004). In Heaven as On Earth? Resurrection, Body, Gender and Heavenly Rehearsals in Luke-Acts, In Kari Elisabeth Børresen (ed.),  Christian and Islamic Gender Models in Formative Traditions.  Herder editrice e libreria.  ISBN 88-85876-91-9.  kapittel.  s 17 - 41
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Tracking Down the Bishop. A New Testament Exploration, In M. García Bachmann; J. Granados & R. Krüger (ed.),  Búsquedas y Senales. Estudios en Biblia, Teologia, Historia y Ecumenism.  LUMEN.  kapittel.  s 89 - 105
 • Seim, Turid Karlsen (2004). "Gospel women: Studies of the named women in the gospels. Theology Today.  ISSN 0040-5736.  61, s 88- 89
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Conflicting Voices, Irony and Reiteration: An Exploration of the Narrational Structure of Luke 24.1-35 and Its Theological Implications, In Ismo Dunderberg; Christopher Tuckett & Kari Syreeni (ed.),  Fair Play: Diversity and Conflicts in Early Christianity. Essays in Honour of Heikki Räisänen.  Brill: Leiden/Boston/Köln.  s 151 - 164
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Hvem er Abrahams barn? Tekstlige refleksjoner om identitet og hybridisering i hellenistisk jødedom. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift.  ISSN 0108-1993.  40, s 75- 84
 • Seim, Turid Karlsen (2002). "Sikkerhet for det som håpes" Faith and Order's arbeid med den apostoliske tro (Apostolic Faith-studiet)i et hermeneutisk og ekklesiologisk perspektiv, I: Jan Olav Henriksen; Gunnar Heiene & Svein Olaf Thrbjørnsen (red.),  Teologi for kirken. festskrift til Torleiv Austad.  Verbum, Oslo.  ISBN 82-543-0920-5.  s 34 - 46
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Six Bible-Studies to the Gospel of Luke, In  LWF Tenth Assembly Study Book: "For the Healing of the World".  The Lutheran World Federation, Geneve.  ISBN 3-906706-95-8.
 • Seim, Turid Karlsen (2002). The Virgin Mother: Mary and Ascetic Discipleship in Luke, In Amy-Jill Levine (ed.),  A Feminist Companion to Luke.  Sheffield Academic Press, London/New York.  ISBN 1-84127-324-4.  s 89 - 105
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Abraham, Ancestor or Archetype? A Comparison of Abraham-Language in 4 Maccabees and Luke-Acts. Antiquity and Humanity. Essays on Ancient Religion and Philosophy..  s 27- 42
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Udødelig og kjønnsløs? Oppstandelseskroppen i lys av Lukas, I: Troels Engberg-Pedersen & Ingvild Sælid Gilhus (red.),  Kropp og oppstandelse.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2270-0.  s 80 - 98
 • Moxnes, Halvor; Seim, Turid Karlsen & Aasgaard, Reidar (2000). Fortolkning og forkynnelse. Det nye testamente ved Universitetet i Oslo i det 20.århundre. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(1-2), s 33- 51
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Approaching Luke: Glimpses of a Gospel. Currents in theology and mission.  ISSN 0098-2113.  27(6), s 444- 453
 • Wyller, Trygve E & Seim, Turid Karlsen (2000). Akademisk kultur og akademisk redelighet. Utdrag fra en samtale med Nils A.Dahl. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  101(1-2), s 90- 93
 • Seim, Turid Karlsen (1999). "Alle vaart livs kilder er i deg" - refleksjoner over liv og død i Det nye testamente, I:  Livet etter livet. Mennesket og døden. i Skriftserien Etterutdanning for prester. Bind 5.   ISBN 82-91397-09-0.  s 29 - 51
 • Seim, Turid Karlsen (1999). Children of the Resurrection. Angelic Asceticism in Luke-Acts, In Leif E. Vaage & Vincent L. Wimbush (ed.),  Asceticism and the New Testament.  Routledge.  ISBN 0-415-92195-3.  s 115 - 125
 • Seim, Turid Karlsen (1997). Nødvendighet, nytte og tverrfaglighet. Perspektiver fra et profesjonstudium, I: Thomas Dahl & Knut Holtan Sørensen (red.),  Perspektiver på tvers. Disiplin og tverrfaglighet på det moderne forskningsuniversitet.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1253-9.  s 45 - 55
 • Seim, Turid Karlsen (1995). Maria Magdalena - en disippel Jesus elsket, I:  Maria Magdalenas evangelium. Fire gnostiske skrifter.  Emilia: Oslo.  ISBN 82-7419-032-7.  s 11 - 29

Se alle arbeider i Cristin

 • Gilhus, Ingvild S.; Vidén, Gunhild; Gilhus, Ingvild Sælid & Seim, Turid Karlsen (2009). Farsmakt og moderskap i antikken. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0041-8.  199 s. Vis sammendrag
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (ed.) (2009). Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  401 s. Vis sammendrag
 • Seim, Turid Karlsen & Økland, Jorunn (ed.) (2009). Metamorphoses: Resurrection, body and transformative practices in early Christianity. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-020298-4.  401 s.
 • Hellholm, Nils David Theodor; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (1995). Mighty Minorities? Minorities in Early Christianity ¿ Positions and Strategies. Essays in Honour of Jacob Jervell on His 70th Birthday 21 May 1995. Hellholm, David / Moxnes, Halvor / Seim, Turid Karlsen.  262 s.
 • Hellholm, Nils David Theodor; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (1995). Mighty Minorities? Minorities in Early Christianity - Positions and Strategies: Essays in honour of Jacob Jervell at his 70th birthday 21. of May 1995. Scandinavian University Press.

Se alle arbeider i Cristin

 • Seim, Turid Karlsen (2014). Preface. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  27(13), s 7
 • Seim, Turid Karlsen (2011). Beyond The Joint Declaration on Justification. Recent Developments in the Lutheran-Roman Catholic Dialogue. Bulletin/Centro Pro Unione.  ISSN 1122-0384.  (80), s 14- 20
 • Seim, Turid Karlsen (2011). Ordinasjon av kvinner - noen økumeniske betratninger, I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.),  Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Verbum.  ISBN 9788254311820.  III.3.  s 274 - 283
 • Seim, Turid Karlsen (2010). Luke, In Daniel Patte (ed.),  The Cambridge Dictionary of Christianity.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-52785-9.  Luke.
 • Seim, Turid Karlsen (2007). Mary Magdalene, the first apostle: The struggle for authority. The Catholic Biblical Quarterly.  ISSN 0008-7912.  69, s 810- 812
 • Seim, Turid Karlsen (2006). Begjærets problem. Kropp og kjønn i tidlig-kristne tekster.
 • Seim, Turid Karlsen (2006). Er evangeliene troverdige?.
 • Seim, Turid Karlsen (2006). Kjærlighet, kropp og kjønn. Efeserbrevet 5.21-33 - tolkning og patristisk resepsjon.
 • Seim, Turid Karlsen (2006). Religion i det offentlige rom.
 • Seim, Turid Karlsen (2006). The Diaconal Ministry in the Church of Norway - Ecclesiological and Ecumenical Reflections on Recent Developments. Reseptio..  ISSN 1235-8878.  1, s 115- 131
 • Seim, Turid Karlsen (2006). The Resurrected Body in Luke-Acts: The Significance of Space.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Birth of Water and Spirit - A Johannine Complexity.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Introduction to Statement on Ecclesiology and Unity.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Lærespørsmål - hvem gir svar? Autoritet og fortolkningsmakt i et luthersk perspektiv.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Maria Magdalena - kilder og konstruksjoner.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). New Testament Reflections on the Ethos of Leadership.
 • Seim, Turid Karlsen (2005). Oversettelsen av 'sarks' og andre kommentarer til den nye oversettelsen av Det nye testamente.
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Metamorphoses, Resurrection and Transformative Practices in Early Christianity.
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Misunderstanding, Meaning and Metaphor in John 3.1-14.
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Paternity and Divine Descent in the Gospel of John.
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Talvikki Mattila, Citizens of the Kingdom: Followers in Matthew from a Feminist Perspective. Teologinen Aikakauskirja.  ISSN 0040-3555.  (2), s 166- 169
 • Seim, Turid Karlsen (2004). The Mother of Jesus in the Gospel of John - Reconsidered Once Again.
 • Seim, Turid Karlsen (2004). Trosfrihet og fortolkning av autoritative tekster.
 • Seim, Turid Karlsen (2003). Signing both Porvoo and Leuenberg - how is that possible? The Case of the Church of Norway.
 • Seim, Turid Karlsen (2003). Ecumenical Reception and the Case of the Diaconate in the Church of Norway.
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Bible-studies on the Gospel of Luke.
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Bishops in the New Testament? Perspectives on Episkopè and Episcopacy.
 • Seim, Turid Karlsen (2002). Reflections on Authority in the Lutheran/Roman Catholic Dialogue.
 • Seim, Turid Karlsen (2002). The Child-Bearing God.
 • Seim, Turid Karlsen & Moxnes, Halvor (2002). Nekrolog over Ragnar Skouge Leivestad. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Children of Abraham? Ethnic/genetic identity markers and ethical cross-dressing.
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Den egentlige historien om Jesus. En analyse av Jacob Jervells fagprosa. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 219- 228
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Kvinne og teolog. Refleksjoner over en selvopplevd teologihistorie.
 • Seim, Turid Karlsen (2001, 19. mai). Maria Magdalena. [Radio].  NRK : Verdibørsen.
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Reconciled Diversity - The Mission of the Protestant Churches in Europe.
 • Seim, Turid Karlsen (2001). The New Catholicity. A response to Robert Schreiter.
 • Seim, Turid Karlsen (2001). Ways to Unity? Reflections on Ecumenical Methodology.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Den Hellige Ånd og vi har besluttet - tanker om makt og myndighet i kirken. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  8(2), s 10- 22
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Fundamentalisme.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Gudstjeneste og kjønnsinkluderende språk - en respons.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Kommentar til Kristi Himmelfartsdag og til Treenighetssøndag. Økumenisk kvinnekalender.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Luke-Acts, In Adrian Hastings; Alistair Mason & Hugh Pyper (ed.),  The Oxford Companion to Christian Thought.Intellectual, Sprirtual and Moral Horizons of Christianity.  Oxford University Press: Oxford UK.  ISBN 0-19-860024-0.  s 397 - 398
 • Seim, Turid Karlsen (2000). Teologen som dikter: Fagteologiens retorikk in casu Jacb Jervell.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). "The Nature and Purpose of the Church".Faith and Orders arbeid med ekklesiologi.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). "Vi og Den Hellige Ånd har besluttet". Ekklesiologiske betraktninger om makt, beslutningsformer og kvinner deltakelse.
 • Seim, Turid Karlsen (2000). parable, In Adrian Hastings; Alistair Mason & Hugh Pyper (ed.),  The Oxford Companion to Christian Thought. Intellectual, Spiritual, and Moral Horizons of Christianity.  Oxford University Press: Oxford UK.  ISBN 0-19-860024-0.  s 512 - 514
 • Seim, Turid Karlsen (1998). Å være liv laga. Antikke forestillinger om fødsel. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  103(6), s 565- 572

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. nov. 2015 12:38 - Sist endret 27. jan. 2020 17:52