Forskningsopphold ved Det norske institutt i Roma (DNIR)

Yngre forskere kan søke fagstipend (se under) til Roma og fordype deg i Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst, språk, kultur og samfunnsforhold. 

Utsikt over Roma fra Instituttet, trær nærme, og så kirker og bygninger. Fjell i det fjerne, Rosa himmel.

Nå kan du søke om fagstipend, og nyte denne utsikten fra Det norske institutt i Roma.

Foto: Frank Paul Silye, DNIR.

FAGSTIPEND 

Stipendordningen gjelder for:

  • Yngre forskere uten fast ansettelse
  • Mastergradstudenter

Søkere må legge frem en kort prosjektbeskrivelse (1 side) som dokumenterer nytten av et opphold i Roma, samt en spesifisering av hvilken periode søknaden gjelder (dato for opphold i Roma), og hvor mye midler det søkes om (budsjett). Prosjektet må faglig ligge innenfor DNIRs formålsparagraf: 

”Det norske institutt i Roma (DNIR) skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag.”

Søkere må være tilknyttet norske universiteter eller høgskoler, prioritet vil gis til søkere fra brukerbetalende institusjoner: De humanistiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Agder og NTNU, Det teologiske fakultetet ved UiO, Menighetsfakultetet, Institutt for form, teori og historie ved Arkitekt- og designhøyskolen og Institutt for estetiske fag ved OsloMet.

Rammer for stipender

Størrelsen på stipendet vil avhenge av søkerens prosjekt og oppholdets varighet. Oppholdet må finne sted sent i høstsemesteret og/eller i første halvdel av vårsemesteret, og være av minst tre ukers varighet. Det kan søkes om støtte på minimum kr. 10 000 og maksimum kr. 40 000. Kr. 10 - 12 000 regnes som en rimelig støtte til reise og innkvartering i 4 uker (avhengig av reiserute, sesong og lokale utgifter).

Støtten skal bidra til å dekke reise- og oppholdsutgifter, og forutsetter innkvartering i enkelt- eller dobbeltrom i en av instituttets studentleiligheter. Dersom oppholdet legges til perioder hvor dette ikke er mulig, kan støtte også gis til annen innkvartering. Søknaden må spesifisere lengde og periode for forskningsoppholdet.

Søkerne som blir tildelt stipend vil få arbeidsplass ved DNIR, og kan under oppholdet bli bedt om å holde en presentasjon av sitt prosjekt.

Søkere som tidligere ikke har fått stipend, vil prioriteres dersom prosjektet har den nødvendige relevans og kvalitet. Unntaksvis kan stipend tildeles på nytt.

Innlevering av søknad og kontaktinformasjon

Søknad med CV, karakterutskrift, prosjektbeskrivelse og veilederattest sendes elektronisk til avdelingsleder Anne Nicolaysen, epost: anne.nicolaysen@roma.uio.no  

Søknadsfrist: 15. juni og 15. september

Publisert 25. aug. 2017 18:44 - Sist endret 22. apr. 2020 10:00