samuelah

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Helt siden min phd om Kypros har min forskning omhandlet lov, etikk og politikk rundt arkeologisk arbeid i konfliktøkonomier, spesielt i okkuperte områder og statsadministrasjoner som ikke er internasjonalt anerkjent. Spesielt fokus har vært på ødeleggelse av kulturskatter, plyndring, tyveri og forfalskning av kulturobjekter, samt propaganda rundt kulturarv. Jeg har benyttet open source forskning for å spore handel med antikviteter fra konfliktområder i hele verden (finansiering av politisk vold og påfølgende lovbrudd med kulturarv), for å dokumentere ulovlig handel i Tyrkia, Syria, Irak og andre steder, samt  for å faktasjekke påstander om skade, ødeleggelse, plyndring og tyveri i land som Ukraina, Libya og Yemen.

Som endel av Heritage Experience Initiative vil mitt prosjekt undersøke forholdet mellom ulovlig handel av kulturobjekter og politisk vold i middelhavsområdet og i Midt-Østen. Først vil jeg, med fokus på de østlige middelhavsområdene, undersøke hvordan plyndringen foregår: sammenhengen mellom forbrytelser rundt kultureiendom og andre kriminelle handlinger og hvordan oppfølgingen er fra politiets side. Deretter vil jeg konsentrere meg om Vest-Asia og Nord-Afrika og gjennomgå beviser for illegal handel med antikviteter, bruken av propaganda rundt kulturarv og sammenhengen mellom illegal handel med antikviteter og flyktningekrisen. Til slutt vil jeg fokusere på Nord-Afrika og de vestlige middelhavsområdene og her undersøke de transnasjonale nettverkene som lenker konfliktområder og antikvitetsmarkeder sammen. Til sammen vil denne forskningen bidra til å redusere tap av kulturarv og profitten til voldelige organisasjoner.

Undervisning

 • Heritage, Material Culture and Conflict (ARK4210), vårsemesteret 2020, Oslo
 • Roma - Sted og symbol (Roma2020), høstsemesteret 2019, Roma
 • Etterutdanningskurs for lærere, mars/april 2019, Roma

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, UCL (University College London) Qatar (2018-2019)
 • Konsulent, ICOM (International Council of Museums) (2018)
 • Konsulent, ICOM (International Council of Museums)  (2017)
 • Konsultent, UNESCOs kontor i Amman (2017)
 • Gjesteforsker: Critical Heritage Research, Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED), Koç University (2016)
 • Konsulent, UNESCOs hovedkvarter (2016)
 • Konsulent, Global Witness (2015)
 • Førsteamanuensis, American University of Rome (fra 2014)
 • Æresmedlem, Institute of Archaeology, University College London (fra 2013)

Utdanning

 • Doktorgrad i Jus, University of Sussex (2005-2011)
 • Studier Moderne gresk språk og kultur, University of Ioannina (2009-2010)
 • Master of Science: Social Research Methods, University of Sussex (2004-2005)
 • MA i kulturarv studier, University College London (2003-2004)
 • BA i arkeologi og forhistorie, University of Sheffield (2000-2003)

Samarbeid

Medlem av Circolo Gianicolense

  Emneord: Kulturarv, Arkeologi

  Publikasjoner

  • Hardy, Samuel Andrew (2021). Organised crime in trafficking of cultural goods in Turkey and interconnections between antiquities trafficking and narcotics trafficking, arms trafficking and political violence. I Traviglia, Arianna; Milano, Lucio; Tonghini, Cristina & Giovanelli, Riccardo (Red.), Stolen heritage: Multidisciplinary perspectives on illicit trafficking of cultural heritage in the EU and the MENA region. Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, Fondazione Università Ca’ Foscari. ISSN 978-88-6969-517-9. s. 115–155.
  • Hardy, Samuel Andrew (2021). It is not against the law, if no one can see you: Online social organisation of artefact-hunting in former Yugoslavia. Journal of Computer Applications in Archaeology. ISSN 2514-8362. 4(1), s. 169–187. doi: 10.5334/jcaa.76.
  • Hardy, Samuel Andrew (2021). Conflict antiquities’ rescue or ransom? The cost of buying back stolen cultural property in contexts of political violence. International Journal of Cultural Property. ISSN 0940-7391. 28(1), s. 5–26. doi: 10.1017/S0940739121000084.
  • Hardy, Samuel Andrew (2021). It is not against the law, if no-one can see you: Online social organisation of artefact-hunting in Former Yugoslavia. Journal of Computer Applications in Archaeology. ISSN 2514-8362. 4(1), s. 169–187. doi: 10.5334/JCAA.76.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Treasure-hunters 'even from Sweden', organised criminals and 'lawless' police in the Eastern Mediterranean: Online social organisation of looting and trafficking of antiquities from Turkey, Greece and Cyprus. Revista d'Arqueologia de Ponent (RAP). ISSN 1131-883X. s. 215–240. doi: 10.21001/rap.2020.30.11.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Private 'rescue'-by-purchase of stolen cultural goods: The material and social consequences and the complicity of Europe and North America. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. ISSN 2202-7998. 10(1), s. 65–82. doi: 10.5204/ijcjsd.v10i1.1526.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). 'You just have to wear it': Trafficking of metal-detected antiquities from South-East Asia. I Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Policing Transnational Crime: Law Enforcement of Criminal Flows. Routledge. ISSN 9780815354635. s. 63–95. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781351132275.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Criminal money and antiquities: An open source investigation into transnational organized cultural property crime. I Benson, Katie; King, Colin & Walker, Clive (Red.), Assets, crimes and the state: Innovation in 21st century legal responses. Routledge. ISSN 9780367025922. s. 154–167. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Heritage crime: Criminological perspectives. I Mitsilegas, Valsamis; Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Research Handbook on Transnational Crime. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781784719432. s. 383–402. doi: 10.4337/9781784719449.00033.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Iconoclasm – religious and political motivations for destroying art. I Hufnagel, Saskia & Chappell, Duncan (Red.), Palgrave Handbook on Art Crime. Palgrave Macmillan. ISSN 113754404X. s. 625–652. doi: https%3A/doi.org/10.1057/978-1-137-54405-6_29. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). To get a good price, 'you have to sell in international bidding sites': Trafficking of metal-detected cultural goods from South Asia. I Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Criminal networks and law enforcement: Global international perspectives on illicit enterprise. Routledge. ISSN 978-0-8153-8600-1. s. 93–119. doi: 10.4324/9781351176194-6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Antiquities trafficking and conflict financing: The fight against looting and smuggling of cultural property goods in a global perspective of peace. I Caracciolo, Ida & Montuoro, Umberto (Red.), Preserving cultural heritage and national identities for international peace and security. G. Giappichelli Editore. ISSN 9788892180710. s. 15–26.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). 'Paint it black': 'Simple' and increasingly 'professional' looting of antiquities with metal detectors in East Asia. I Mitsilegas, Valsamis; Hufnagel, Saskia; Moiseienko, Anton; Yanan, Shi & Mingxiang, Liu (Red.), Transnational Crime: European and Chinese Perspectives. Routledge. ISSN 9781138494015. s. 103–126.
  • Hardy, Samuel Andrew (2018). Metal detecting for cultural objects until ‘there is nothing left’: The potential and limits of digital data, netnographic data and market data for analysis. Arts. ISSN 2076-0752. 7(3). doi: 10.3390/arts7030040.
  • Hardy, Samuel Andrew (2017). Illegal finders of antiquities in Ukraine: Do digital data indicate grassroots growth, coincidence, false advertising, astroturfing, trolling or sockpuppetry? Ukrainian Archaeology. ISSN 2616-499X. 2016, s. 3–14.
  • Hardy, Samuel Andrew (2017). Quantitative analysis of open-source data on metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and intensity of metal detecting and the quantity of metal-detected cultural goods. Cogent Social Sciences. ISSN 2331-1886. 3. doi: 10.1080/23311886.2017.1298397.
  • Hardy, Samuel Andrew (2017). The archaeological profession and human rights. I Moshenska, Gabriel (Red.), Key concepts in public archaeology. UCL Press. ISSN 9781911576419. s. 93–106. doi: 10.2307/j.ctt1vxm8r7.11.
  • Hardy, Samuel Andrew (2016). ‘Black archaeology’ in Eastern Europe: Metal detecting, illicit trafficking of cultural objects and ‘legal nihilism’ in Belarus, Poland, Russia and Ukraine. Public Archaeology. ISSN 1465-5187. 15(4), s. 214–237. doi: 10.1080/14655187.2017.1410050.
  • Hardy, Samuel Andrew (2015). The conflict antiquities trade: A historical overview. I Desmarais, France (Red.), Countering the illicit traffic in cultural goods: The global challenge of protecting the world’s heritage. International Council of Museums Committee for Conservation (ICOM-CC). ISSN 9789290124153. s. 21–31.
  • Hardy, Samuel Andrew (2015). Is looting-to-order ‘just a myth’? Open-source analysis of theft-to-order of cultural property. Cogent Social Sciences. ISSN 2331-1886. 1(1). doi: 10.1080/23311886.2015.1087110.
  • Hardy, Samuel Andrew (2015). Online resistance to precarious archaeological labour. Internet Archaeology. ISSN 1363-5387. 39(4). doi: 10.11141/ia.39.4.
  • Hardy, Samuel Andrew (2015). Virtues impracticable and extremely difficult: The human rights of subsistence diggers. I Gonzalez-Ruibal, Alfredo & Moshenska, Gabriel (Red.), Ethics and the archaeology of violence. Springer. ISSN 978-1-4939-1643-6. s. 229–239.
  • Hardy, Samuel Andrew (2014). The looting of archaeological heritage: The politics of archaeological work in structurally weak places – Frankfurt in Nigeria. AP: Online Journal in Public Archaeology. ISSN 2171-6315. 4, s. 23–29.
  • Hardy, Samuel Andrew (2014). Threats to cultural heritage in the Cyprus Conflict. I Grove, Louise & Thomas, Suzie (Red.), Heritage crime: Progress, prospects and prevention. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-35751-9. s. 81–104.
  • Hardy, Samuel Andrew (2014). Using open-source data to identify participation in the illicit antiquities market: A case study on the Cypriot civil war. European Journal on Criminal Policy and Research. ISSN 0928-1371. 20(4), s. 459–474. doi: 10.1007/s10610-014-9250-x.
  • Stylianou-Lambert, Theopisti; Bounia, Alexandra & Hardy, Samuel Andrew (2014). Resisting institutional power: The women of St. Barnabas. Visitor Studies. ISSN 1064-5578. 17(1), s. 3–23. doi: 10.1080/10645578.2014.885351.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Biffis, Mattia; Hardy, Samuel Andrew; Prescott, Christopher & Michelloni, Manuela (2021). ACTA AD ARCHAEOLOGIAMET ARTIVM HISTORIAM PERTINENTIA XXXII (n.s. 18). Scienze e Lettre. ISBN 978-88-6687-204-7. XXXII(32). 192 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Hardy, Samuel Andrew (2021). Illegal Traffic in Antiquities and Cultural Materials from Syria.
  • Hardy, Samuel Andrew (2021). How Does the Market Get Away with It?
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). This black market is destroying our history. [Internett]. https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=y1IjwCdj47.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). NETCHER H2020 Public Conference on Illicit Trafficking of Cultural Heritage. [Internett]. YouTube.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Trafficking of antiquities by refugees: Failed policy and exploited victims.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). ‘This business has no party’: Online social organisation of looting and trafficking.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Open-Source Research: What Can Be Found and How to Find It.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Open-Source Research: What Can Be Found and How to Find It.
  • Hardy, Samuel Andrew (2020). Introduction: A multiplicity of crimes by a network of networks.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Il crimine organizzato per il traffico di beni culturali in Turchia. [Organised crime in trafficking of cultural goods in Turkey.].
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Myths, propaganda and the reality of terrorist financing through trafficking of art and antiquities.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). In the line of fire: The exploitation of cultural heritage in hybrid warfare – occupation, destruction, trafficking, espionage and propaganda.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Online trafficking of cultural objects from crisis zones and conflict zones and open-source analysis of the illicit trade.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Metal-detectorists, ‘even from Sweden’, in Turkey, Greece and Cyprus: Online social organisation of treasure-hunting in the Eastern Mediterranean.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). How Trafficking Works: Introduction to Illicit Art Trafficking to Define Mitigation Measures.
  • Hardy, Samuel Andrew (2019). Cultural heritage and peacebuilding.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 10. sep. 2019 13:05 - Sist endret 4. mai 2021 11:16