Sam Hardy

Honorary fellow, Cultural Heritage and Conflicts
Bilde av Sam Hardy
Mobiltelefon +393208666664
Rom Kontor 3 etasje
Besøksadresse Viale Trenta Aprile 33 00153 Roma
Postadresse Det norske institutt i Roma

Faglige interesser

Helt siden min phd om Kypros har min forskning omhandlet lov, etikk og politikk rundt arkeologisk arbeid i konfliktøkonomier, spesielt i okkuperte områder og statsadministrasjoner som ikke er internasjonalt anerkjent. Spesielt fokus har vært på ødeleggelse av kulturskatter, plyndring, tyveri og forfalskning av kulturobjekter, samt propaganda rundt kulturarv. Jeg har benyttet open source forskning for å spore handel med antikviteter fra konfliktområder i hele verden (finansiering av politisk vold og påfølgende lovbrudd med kulturarv), for å dokumentere ulovlig handel i Tyrkia, Syria, Irak og andre steder, samt  for å faktasjekke påstander om skade, ødeleggelse, plyndring og tyveri i land som Ukraina, Libya og Yemen.

Som endel av Heritage Experience Initiative vil mitt prosjekt undersøke forholdet mellom ulovlig handel av kulturobjekter og politisk vold i middelhavsområdet og i Midt-Østen. Først vil jeg, med fokus på de østlige middelhavsområdene, undersøke hvordan plyndringen foregår: sammenhengen mellom forbrytelser rundt kultureiendom og andre kriminelle handlinger og hvordan oppfølgingen er fra politiets side. Deretter vil jeg konsentrere meg om Vest-Asia og Nord-Afrika og gjennomgå beviser for illegal handel med antikviteter, bruken av propaganda rundt kulturarv og sammenhengen mellom illegal handel med antikviteter og flyktningekrisen. Til slutt vil jeg fokusere på Nord-Afrika og de vestlige middelhavsområdene og her undersøke de transnasjonale nettverkene som lenker konfliktområder og antikvitetsmarkeder sammen. Til sammen vil denne forskningen bidra til å redusere tap av kulturarv og profitten til voldelige organisasjoner.

Undervisning

 • Heritage, Material Culture and Conflict (ARK4210), vårsemesteret 2020, Oslo
 • Roma - Sted og symbol (Roma2020), høstsemesteret 2019, Roma
 • Etterutdanningskurs for lærere, mars/april 2019, Roma

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, UCL (University College London) Qatar (2018-2019)
 • Konsulent, ICOM (International Council of Museums) (2018)
 • Konsulent, ICOM (International Council of Museums)  (2017)
 • Konsultent, UNESCOs kontor i Amman (2017)
 • Gjesteforsker: Critical Heritage Research, Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED), Koç University (2016)
 • Konsulent, UNESCOs hovedkvarter (2016)
 • Konsulent, Global Witness (2015)
 • Førsteamanuensis, American University of Rome (fra 2014)
 • Æresmedlem, Institute of Archaeology, University College London (fra 2013)

Utdanning

 • Doktorgrad i Jus, University of Sussex (2005-2011)
 • Studier Moderne gresk språk og kultur, University of Ioannina (2009-2010)
 • Master of Science: Social Research Methods, University of Sussex (2004-2005)
 • MA i kulturarv studier, University College London (2003-2004)
 • BA i arkeologi og forhistorie, University of Sheffield (2000-2003)

Samarbeid

Medlem av Circolo Gianicolense

  Emneord: Kulturarv, Arkeologi
  Publisert 10. sep. 2019 13:05 - Sist endret 18. juli 2022 16:27