English version of this page

Bruk av biblioteket

Biblioteket er åpent for alle. Vi har dessverre ikke hjemlån, men tilbyr kopiering etter avtale med bibliotekar. 

Samlinger og arkivmateriale kan kun konsulteres på stedet, og kan ikke under noen omstendigheter tas ut av bygningen. Etter bruk og konsultasjon, skal bøkene settes på den grå boktrallen i biblioteket, eller på venstresiden av leseplassen.

All mat og drikke er forbudt i biblioteket og på lesesalen i annekset.

Utskrift, kopiering og skanning

Det er tillatt å kopiere bilder og artikler i studie- eller forskningsøyemed. Mobilkamera og digitale kameraer kan brukes til dette. Dersom det er ønskelig å kopiere en bok, må bibliotekar på forhånd gi tillatelse til dette.

Ansvaret for å innhente rettigheter for å publisere eller reprodusere bilder og annet materiale ligger hos den enkelte student eller forsker. Bibliotekar kan bistå med kontaktinformasjon til rettighetsinnehaver hvis det er tilgjengelig.

Bibliotekar er fagreferent i bibliotekets kjerneområder og hjelper gjerne med råd og tips til bruk av biblioteket.

Forskere og studenter tilknyttet instituttet kan låne bøker fra andre bibliotek og benytte seg av digitale tjenester fra de viktigste forskningsbibliotekene i Italia. Kontakt bibliotekar Manuela Michelloni på e-post for å få tilgang.

Ressurser

Publisert 13. feb. 2020 10:51 - Sist endret 8. okt. 2020 14:31