Search


Showing result 21–40 of 328 for «ellen krefting»

Kristin Bliksrud Aavitsland - The Norwegian Institute in Rome

idéhistoriske kilder i førmoderne kultur. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i...

Synchronizing the World. Globalization and Multiple Times - Department of Culture Studies and Oriental Languages

on the way. Welcome by Helge Jordheim (Oslo) and Cliff Siskin (New York) Centers and Peripheries Brief contributions by Ellen Krefting (Oslo), Siv...

Our latest publications - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

Our latest publications Norwegian version of this page Our latest publications Overview of our latest publications registered in Cristin. Scientific a

Siste publikasjoner - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Mathisen, Emma Krane (2022). How does processing of simile compare to processing of single and extended metaphor? Krefting, Ellen Marie & Pileberg, Silje...

Helge Jordheim - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk . ISSN...

John Ødemark - Department of Culture Studies and Oriental Languages

). Interkulturell og global idehistorie. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie...

Christine Amadou - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

, Christine (2022). Historiens fortellinger om pest og pandemi. Amadou, Christine & Krefting, Ellen Marie (2022). Pøbelvelde eller elitestyre? Demokrati fra...

History and Histories in Eighteenth Century Denmark-Norway - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Eriksen anne.eriksen@ikos.uio.no +47-22856989 Participants Anne Eriksen Ellen Marie Krefting Anne Birgitte Rønning Ina Louise S. Stovner Emil Nicklas...

Hilde Sandvik - Department of Archaeology, Conservation and History

criticize governmental policy without freedom of the press in late eighteenth-century Denmark–Norway. In Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona...

Anne Eriksen - Department of Culture Studies and Oriental Languages

. Krefting, Ellen Marie & Eriksen, Anne (2020). Formens makt og materialitet. Om studiet av kunnskapsformer i katekismer og skipslogger. Slagmark. ISSN 0108...

Anne Helness - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

-7053. Helness, Anne (2017). Sjanger som nøkkel i historisk lesning av tidligmoderne tekster. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning...

Kjell Lars Berge - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

’ and educational sustainability. Berge, Kjell Lars (2015). Developing a New Political Text Culture in Denmark–Norway 1770–1799. In Krefting, Ellen Marie...

Espen Schaanning - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-1779-1. 302 p. Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden...

cv-falkeid_abbreviated_june-22.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Sverige og senmiddelalderens politiske kanon,” in Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i idéhistorie. Eds. Ellen Krefting, Espen Schaanning, og Reidar...

cv-falkeid_abbreviated_june-22.pdf - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

Sverige og senmiddelalderens politiske kanon,” in Grep om fortiden. Perspektiver og metoder i idéhistorie. Eds. Ellen Krefting, Espen Schaanning, og Reidar...

til-v-sak-4-ifikk-prosjektsoeknader-2020-2021.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

000 2 754 000 - NFR - Fripro Forskerprosjekt Ellen Krefting Maritime modernities (MaMo). Formats of oceanic knowledge.10 753 000 951 000 - - 11 704 000...

til-v-sak-5-forslag-kunngjoringstekst-phd-mamo.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

environmental humanities) led by Ellen Krefting, professor of history of ideas. The project collaborates with a set of partnering institutions such as The Map...

program-nordic-childhoods.pdf - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

child reader in 18th century Denmark-Norway Discussion 16:00 – 16:40 Ellen Krefting Exemplarity, actuality and sentiment. Perspectives on narratives for...

Project description Childhood May 2012.pdf - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

Amadou, Nora Eggen, Trond Berg Eriksen, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Ellen Krefting, Lena Liepe, Øyvind Rabbås, Nora Stene, and Jan Schumacher (MF). Thus...

PhD Seminar : The Public Sphere: History and Theory - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

Ellen Krefting and Associate Professor Håkon Evju. The rest of the seminar will be devoted to presentations and discussions of the texts submitted by the...