Search


Showing result 61–80 of 328 for «ellen krefting»

2017-06-14-is-sak-15--soknader-samlet.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

1 Oslo Environmental Humanities (Oslo Miljøhumaniora) (OEH) In brief We propose the establishment of Oslo Environmental Humanities (Oslo Miljøhumanior

2017-05-03-is-d-sak-faglige-prioriteringer-iii.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

: Eirinn Larsen, Ulrike Spring (fra 1. august 2017), Odd Arvid Storsveen, Hilde Sandvik IFIKK-HF: Ellen Krefting, Håkon Evju ILOS-HF: Anne-Birgitte Rønning...

summary-litcit.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

(Professor, History, Tromsø), Ruth Hemstad (Ph.D., Research Librarian, Oslo), Jon Haarberg (Professor, Comparative Literature, Oslo), Ellen Krefting (Professor...

v7-iakh-soknader.pdf - Det humanistiske fakultet

Ringvej IAKH, Ellen Krefting IFIKK, Aina Nøding IAKH 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring, Odd Arvid Storsveen IAKH Globalisering og...

Ellen Krefting - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Ellen Krefting Ellen Krefting veileder masteroppgaver innenfor tidligmoderne europeisk idéhistorie, kunnskapshistorie og tekstkultur, forestillinger...

Ellen Marie Krefting - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Ellen Marie Krefting Professor - Idéhistorie English version of this page E-post e.m.krefting@ifikk.uio.no Rom 634 GM Treffetider Etter avtale...

Forskergruppe barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

flere av de samme forskerne, men også med tilskudd av nye, fra idéhistorie: Ellen Krefting, Thor Inge Rørvik og Espen Schaanning. Dette har munnet ut i...

Bokhistorie - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Danmark-Norge 19.10. Ane Ohrvik om bokhistorisk inngang til studiet av svartebøker 14.12. Ellen Krefting om P.F. Suhms "Hemmelige efterretninger" Våren 2018...

Reidar Aasgaard - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Routledge . ISBN 9781472468925. 384 s. Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i...

Line Cecilie Engh - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk . ISSN 9788202565282. s...

Nordisk opplysningstid - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Sist endret 20. okt. 2022 14:35 Kontakt Håkon Evju Deltakere Håkon Evju Kjell Lars Berge Anne Eriksen Ellen Marie Krefting Anne Birgitte Rønning Thor...

Maritime moderniteter: Havets kunnskapsformater - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

15:45 Kontakt Prosjektleder: Ellen Marie Krefting Deltakere Ellen Marie Krefting Gard Paulsen Anne Eriksen Viktor Carl-Magnus Andersson Helen...

Medlem av instituttstyret - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Olav Gjelsvik Representant Fast vit. ansatte Ellen Krefting 2. vara Fast vit. ansatte Espen Johnsen Representant Fast vit. ansatte Franco Trivigno 3...

Valg av representanter til instituttstyre ved IFIKK - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

representanter ble valgt for perioden 2021-2024 Representanter for de fast vitenskapelig ansatte Ellen Krefting Franco Trivigno Silvio Friedrich Bär 1. vara: Olav...

Gard Paulsen - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag . ISBN 978-82-8071-256-1. 544 s. Se alle arbeider i Cristin Krefting, Ellen Marie & Paulsen, Gard...

Unn Falkeid - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

kanon. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm...

Jon Vidar Sigurdsson - Institutt for arkeologi, konservering og historie

; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla & Rønning, Anne Birgitte [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011...

Anne Birgitte Rønning - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Holbergs heltinnehistorier. I Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra...

Espen Schaanning - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

978-82-300-1779-1. 302 s. Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie...

Blå humaniora: Mennesket har erobra havet med kart og modellar  - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, og formata vi har forstått havet gjennom, tar del i dette, seier idéhistorikar Ellen Krefting. Foto: Drew Darby/Unsplash. I ei sak frå mai visualiserer...