Search


Showing result 101–120 of 328 for «ellen krefting»

John Ødemark - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk . ISSN...

Historie og historier i dansk-norsk 1700-tall - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

@ikos.uio.no Deltakere Anne Eriksen Ellen Marie Krefting Anne Birgitte Rønning Ina Louise S. Stovner Emil Nicklas Johnsen Håkon Evju Detaljert oversikt over...

Hilde Sandvik - Institutt for arkeologi, konservering og historie

policy without freedom of the press in late eighteenth-century Denmark–Norway. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red...

Kjell Lars Berge - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

, Kjell Lars (2015). Developing a New Political Text Culture in Denmark–Norway 1770–1799. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red...

Christine Amadou - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Christine (2022). Historiens fortellinger om pest og pandemi. Amadou, Christine & Krefting, Ellen Marie (2022). Pøbelvelde eller elitestyre? Demokrati fra...

EKUL egenevaluering 2019 - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

masterprogram som skulle være tverrfaglig, ha god studiekvalitet og løfte frem en allmenn humaniorakompetanse ble gitt til Ellen Krefting (idéhistorie, IFIKK...

o-sak-1-2022-12-status_tilsettinger.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Line Cecilie Engh Ellen Krefting, David Dunér, Mikkel Thorup Tor Egil Førland, Håkon Evju, Line Cecilie Engh, student mars 2023 april 2023 mai 2023...

Årets tildeling fra Forskningsrådet til HF er klar - Det humanistiske fakultet

: 12 000 000 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Ellen Krefting : Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge...

protokoll-2022-10-13.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Silvio Bär (med unntak av diskusjonen i tredje kulepunkt på D- SAK-1), Line Cecilie Engh (for Ellen Krefting), Franco Trivigno (frem til kl. 12.01...

johansson-avhandling.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

av Bondeungdomslaget i Oslo, eller ”BUL”, som organisationen vanligtvis förkortas. I den berättelse som citatet hämtats från beskriver Anton det...

protokoll-2022-09-08.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Ellen Krefting, Silvio Bär, Olav Gjelsvik (for Franco Trivigno), Sofie Lekve, Erlend Bornhoffer, Hege Høsøien, Mats Almlid, Allan Sæther Thommessen, Fra...

d-sak-2-saksdokument-digitaliseringssatsing.pdf - Det humanistiske fakultet

fakultetsstyret. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: Anne Birgitte Rønning (ILOS), Ellen Marie Krefting (IFIKK), Eirinn Larsen (IAKH), Ane Ohrvik (IKOS...

protokoll-2022-09-08.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Ellen Krefting, Silvio Bär, Olav Gjelsvik (for Franco Trivigno), Sofie Lekve, Erlend Bornhoffer, Hege Høsøien, Mats Almlid, Allan Sæther Thommessen, Fra...

faglige-aktiviteter-2016.pdf - Det norske institutt i Roma

, society and cognition in the medieval west» (antologi, red. Engh) o kapittel til antologi om idehistorisk teori og metode (red. bl.a. Ellen Krefting) o...

protokoll-2022-06-02.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Krefting, Franco Trivigno, Olav Gjelsvik (for Silvio Bär), Thorbjørn Nordbø (for Sofie Lekve), Pia Søndergaard, Harald Høiback (for Hege Høsøien), Mats...

Hør Norgeshistorie på NRK P2 i sommer - Det humanistiske fakultet

, forteller Ellen Cathrine Lund, faglig leder for norgeshistorie.no og produsent for podkastserien. I episode fire snakker Ellen Krefting (t.v.) og Mona Ringvej...

AVLYST! EKUL-dagen 2020: Europa i krise? - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

kulturhistorie og underviser på EKUL. 15.15-16.00: Kort introduksjon til masterprogrammet ved Ellen Krefting, professor i idéhistorie og underviser på EKUL, med...

protokoll-2022-06-02.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Krefting, Franco Trivigno, Olav Gjelsvik (for Silvio Bär), Thorbjørn Nordbø (for Sofie Lekve), Pia Søndergaard, Harald Høiback (for Hege Høsøien), Mats...

protokoll-2022-04-28.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Silvio Bär (frem til kl. 11.52 med unntak av V-SAK 11), Sofie Lekve, Pia Søndergaard, Hege Høsøien, Mats Almlid (for...

o-sak-1-2022-03-status_tilsettinger.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Larsen, Bjørn Ramberg 03.02.2022 10.03.2022 18.03.2022 stipendiat i idéhistorie «Maritime Modernities» 2021/16699 17.01.2022 10 Ellen Krefting, Gard...