Search


Showing result 121–140 of 328 for «ellen krefting»

o-sak-1-2022-02-status_tilsettinger.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Helge Jordheim, Ingvild Torsen 10.03.2022 18.03.2022 stipendiat i idéhistorie «Maritime Modernities» 2021/16699 17.01.2022 10 Ellen Krefting, Gard Paulsen...

forskningsrapport-2021.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

inspirasjonsseminar 24. september med Ellen Krefting (IFIKK) og Hildegunn Dirdal (ILOS) som begge i 2021 fikk tilslag på søknader til NFRs tematiske program, og et mer...

protokoll-2022-04-28.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Ellen Krefting, Franco Trivigno, Silvio Bär (frem til kl. 11.52 med unntak av V-SAK 11), Sofie Lekve, Pia Søndergaard, Hege Høsøien, Mats Almlid (for...

protokoll-2022-03-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2022 Møtet ble satt 10. mars 2022, kl. 09.30, på GMH 452, og hevet kl. 11.40 Tor Egil Førland, Ellen Krefting...

til-v-sak-4-aarsrapport.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

idéhistorie sammensveiset og aktivt både faglig, i undervisning og med formidling gjennom hele 2021. På forskningsfronten fikk Ellen Krefting tilslag på sin NFR...

Tidsskriftene banet vei for ytringsfriheten - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

redigert av idéhistoriker Ellen Krefting, litteraturviter Aina Nøding og historiker Mona Ringvej. Boka Eighteenth Century Periodicals as Agents of Change...

v-sak-2-arsrapport-vedlegg-utkast-til-arsrapport-for-2021.pdf - Det humanistiske fakultet

). Forskerprosjekt • Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk o Ellen Krefting: Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge...

aker82tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| salig Johan Kreftings, er for retten lest, jndeholder at hafue || solt til bemelte Anne salig Johan Krefftings effterschrefne gaar||der beeligende vdj...

aker87tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Krefting iche schulle oppebaahret same huuseleje || det aar, da søge sig Herr assesssor de 6 dr: igien hos hannem || om saaledes for ret befinder, eller...

aker86tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| fischerie, hafuer sit ophold hos Annike Kreftings med sit arbeide || hafuer ey giort nogen kiendelig skade med hugstebraadter eller andet paa skoufuen, derpaa...

aker84tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

det vanskelig å vite om bokstaven faktisk er stor eller liten. Det er enighet i fagmiljøet om at bruken av store og små bokstaver ikke er meningsbærende...

erichsen.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

undersøkelser som er gjort angående eneveldets rettspraksis i Norge, er avgrenset til ett bestemt tema og/eller èn rettsinstans.13 historie (1927) en del om...

protokoll-2022-03-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2022 Møtet ble satt 10. mars 2022, kl. 09.30, på GMH 452, og hevet kl. 11.40 Tor Egil Førland, Ellen Krefting...

protokoll-2022-02-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2022 Møtet ble satt 10. februar 2022, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 11.50 Tor Egil Førland, Ellen Krefting...

v-sak-5-saksframlegg-kunngjoring-stipendiat-mamo.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

2021 Notatdato: 4. november 2021 Saksbehandler: KMH Godkjenning av kunngjøringstekst – eksternt finansiert stipendiatstilling Ellen Krefting leder...

protokoll-2022-02-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Protokoll fra instituttstyremøte nr. 1/2022 Møtet ble satt 10. februar 2022, kl. 09.30, på zoom, og hevet kl. 11.50 Tor Egil Førland, Ellen Krefting...

demokratidagene-program-per-27.-januar-2022.pdf - Det humanistiske fakultet

: Pøbelvelde eller elitestyre? Demokratiet fra antikken til i dag Med: Christine Amadou og Ellen Krefting og Matilde Skoie Tirsdag 29. mars Deichman Torshov kl...

program_oversettelse_og_oversettere_gjennom_historien.pdf - Faculty of Humanities

2019, med E. Krefting) og i K.-D. Ertler et al. (red.), Storytelling in the Spectators (Berlin 2020). aina.noding@nb.no 4 Geir Uvsløkk: «Brikt Jensen...

protokoll-2021-12-02.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. desember 2021: Ellen Krefting og Line Cecilie Engh Orienteringssaker...

protokoll-2021-12-02.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. desember 2021: Ellen Krefting og Line Cecilie Engh Orienteringssaker...