Search


Showing result 161–180 of 328 for «ellen krefting»

presentasjon-styreseminar-2021-02-11.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Linnebo Representant Fast vit. ansatte Silvio Friedrich Bär 1. vara Fast vit. ansatte Olav Gjelsvik Representant Fast vit. ansatte Ellen Krefting 2. vara...

til-v-sak-4-ifikk-prosjektsoeknader-2019-2020.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Philosophical Innovation in Climate science Communication5 946 000 1 621 000 224 000 - 7 791 000 3 443 000 - NFR - Fripro Forskerprosjekt Ellen Krefting Maritime...

protokoll-2020-12-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Bull, Øystein Linnebo, Kjetil Fallan (for Franco Trivigno), Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Sara Strømmen Helgesen (for...

protokoll-2020-12-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Bull, Øystein Linnebo, Kjetil Fallan (for Franco Trivigno), Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Sara Strømmen Helgesen (for...

protokoll-2020-11-12.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem og Aksel Rogstad Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær...

protokoll-2020-11-12.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem og Aksel Rogstad Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær...

ottosen.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

russiske angrepstyrkene forene seg og marsjere sørover mot Kristiania eller Midt-Sverige. Opphavsmannen til disse forestillingene var Meydell. Han advarte...

Instituttstyremøte nr. 5/2016 - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

: Professor Camilla Serck-Hanssen, professor Ellen Krefting og student Dag August Schmedling Dramer. Saksdokumenter: Saksframlegg V-SAK 4 Saksnr. 17/2016...

protokoll-2020-09-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard (fra kl. 10; Linn Anette Thorsen fra kl. 9.30-10...

protokoll-2020-09-10.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard (fra kl. 10; Linn Anette Thorsen fra kl. 9.30-10...

protokoll-2020-10-15.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak (deltok...

Tildeling av forsknings-, undervisnings- og digital humaniora midler 2016 - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Association of Women in Philosophy (IAPh); foredrag ved University of Sheffield 30000 Ellen Krefting Internasjonalt forskningsseminar 16000 Rachel Sterken...

protokoll-2020-10-15.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

. Christine Amadou, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak (deltok...

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - Det humanistiske fakultet

2015 Søkerens søknad med vedlegg Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Ellen Krefting personlig opprykk til professor etter kompetanse...

til-v-sak-4-kunngjoring-stipendiater_ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

: kjetil.fallan@uio.no Ellen Krefting, fagleder for Idéhistorie: ellen.krefting@ifikk.uio.no Eirik Welo, fagleder for Klassisk: eirik.welo@ifikk.uio.no...

protokoll-2020-06-11.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Elvebakk, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak; Gunn Enli og...

protokoll-2020-06-11.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Elvebakk, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem, Aksel Rogstad og Kristine Lauvrak; Gunn Enli og...

protokoll-2020-05-14.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Elvebakk, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær...

protokoll-2020-05-14.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Elvebakk, Knut Astrup Bull, Øystein Linnebo, Franco Trivigno, Ellen Krefting, Pia Søndergaard, Sigurd Jorem Fra administrasjonen: Karen Haugland (sekretær...

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - Det humanistiske fakultet

bedømmelseskomiteen oppnevnes: Professor Knut Ove Eliassen, NTNU Professor Béatrice Han-Pile, University of Essex Førsteamamuensis Ellen Krefting, Universitetet i Oslo...