Search


Showing result 1–10 of 10 for «ellen krefting»

aker82tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| salig Johan Kreftings, er for retten lest, jndeholder at hafue || solt til bemelte Anne salig Johan Krefftings effterschrefne gaar||der beeligende vdj...

aker87tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Krefting iche schulle oppebaahret same huuseleje || det aar, da søge sig Herr assesssor de 6 dr: igien hos hannem || om saaledes for ret befinder, eller...
Hits from uio.no

Book Discussion: Quo Vadis Europa? Reflections on Europe’s Past and Present - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

aker86tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| fischerie, hafuer sit ophold hos Annike Kreftings med sit arbeide || hafuer ey giort nogen kiendelig skade med hugstebraadter eller andet paa skoufuen, derpaa...

aker84tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

det vanskelig å vite om bokstaven faktisk er stor eller liten. Det er enighet i fagmiljøet om at bruken av store og små bokstaver ikke er meningsbærende...

erichsen.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

undersøkelser som er gjort angående eneveldets rettspraksis i Norge, er avgrenset til ett bestemt tema og/eller èn rettsinstans.13 historie (1927) en del om...

erichsen.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

undersøkelser som er gjort angående eneveldets rettspraksis i Norge, er avgrenset til ett bestemt tema og/eller èn rettsinstans.13 historie (1927) en del om...

aker82tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| salig Johan Kreftings, er for retten lest, jndeholder at hafue || solt til bemelte Anne salig Johan Krefftings effterschrefne gaar||der beeligende vdj...

aker87tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Krefting iche schulle oppebaahret same huuseleje || det aar, da søge sig Herr assesssor de 6 dr: igien hos hannem || om saaledes for ret befinder, eller...

aker86tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

|| fischerie, hafuer sit ophold hos Annike Kreftings med sit arbeide || hafuer ey giort nogen kiendelig skade med hugstebraadter eller andet paa skoufuen, derpaa...

aker84tb.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

det vanskelig å vite om bokstaven faktisk er stor eller liten. Det er enighet i fagmiljøet om at bruken av store og små bokstaver ikke er meningsbærende...