Webpages tagged with «seminar»

Published Aug. 7, 2012 3:10 PM

I anledning utgivelsen av to bøker om sammenhenger mellom musikk og kroppsbevegelser inviterer MIC og Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo til et miniseminar torsdag 4. februar, 13:00-16:00 hos MIC, Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo.

Published Aug. 7, 2012 10:22 AM

fourMs-gruppen inviterer til seminar med informasjon om pågående aktiviteter og oppstart av Nasjonalt nettverk for tverrfaglige bevegelsesstudier.