Norwegian

Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora (SFNF)

Postal address CS no. 71345, 75648 Paris Cedex 13
Visiting address 190
Avenue de France
Fondation Maison des Sciences de l'Homme
75013 Paris
Phone +330149542216
Org. Unit ID 140054

Staff

The list contains 1 staff members.
Name Phone E-mail Tags
Skjelstad, Kirstin Birgitte Adviser +33623751381 k.b.skjelstad@hf.uio.no