Astrid Nilsen-Nygaard

Image of Astrid Nilsen-Nygaard
Norwegian version of this page
Phone +47 22854393
Room GA 233
Username
Visiting address Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 25 2. etasje
Postal address Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Tasks performed

 • Day to day archival service functions

Publications

 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2016). utbaka - utbåe, utfalda - utfådd, veg - veg-, veghaukeskjegg - vehovda. In Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2013). sund - supen, så (adv.), tilinkjesgjera - tilnøydd, tj - tjopinne, tre - tredølut, tusl - tussespel. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8363-4.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2012). skrø - skrøyvlen, slenk - slepra, smøga - smøyten, squash - stabukk, stane - stapla, star - stars and stripes. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2011). rekna-rekålrwandar-rygemålrådamp-rådvisseg-segetrådsigra-sikælingskar-skarmål. In Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2009). myl-mypta, ni-nihilistisk, nyt-nyått, overragen-oversått, Per-persistent, polka-populærvitskapleg, rag-raguera, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2008). lanke - lapøyrd, lå - låntaking, meins - meiose, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7224-9.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2007). kok - kolvøre, krus - krusøl, I kvar - II kvar, IV kvar - kvarlegen, kvår - kWh. In Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7026-9.

View all works in Cristin

 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2014). Pronomena 'seg' og 'sjølv'. Nokre uhøgtidlege refleksjonar kring bruken av desse to pronomena, som er redigerte i det niande bandet av 'Norsk Ordbok'. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 79–82.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2013). Vesterålske ord i Norsk Ordbok. [Newspaper]. Bladet Vesterålen.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid & Rødningen, Dagfinn (2011). Føredrag på i Tromsø 26.11.11: Norsk Ordbok kikkar seg sjølv i korta. Refleksjonar kring bruken av to pronomen frå det niande bandet av Norsk Ordbok 2014.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2003). "Idet"-konstruksjoner i moderne norsk.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2002). "Men trollet sprakk idet sola rant!" En studie av 'idet'-konstruksjoner i moderne norsk. Astrid Nilsen-Nygaard.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified Jan. 22, 2018 9:32 AM