Astrid Nilsen-Nygaard

Image of Astrid Nilsen-Nygaard
Norwegian version of this page
Phone +47 22854393
Room GA 233
Username
Visiting address Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 25 2. etasje
Postal address Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Tasks performed

 • Day to day archival service functions

Publications

 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2016). utbaka - utbåe, utfalda - utfådd, veg - veg-, veghaukeskjegg - vehovda, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Frå utbaka - utbåe til veghaukeskjegg - vehovda.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2013). sund - supen, så (adv.), tilinkjesgjera - tilnøydd, tj - tjopinne, tre - tredølut, tusl - tussespel, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå sund - supen til tusl-tussespel.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2012). skrø - skrøyvlen, slenk - slepra, smøga - smøyten, squash - stabukk, stane - stapla, star - stars and stripes, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Frå skrø - skrøyvlen til star - stars and stripes.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2011). rekna-rekålrwandar-rygemålrådamp-rådvisseg-segetrådsigra-sikælingskar-skarmål, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2009). myl-mypta, ni-nihilistisk, nyt-nyått, overragen-oversått, Per-persistent, polka-populærvitskapleg, rag-raguera, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  Div. ordboksartiklar frå myl-mypta og til rag-raguera.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2008). lanke - lapøyrd, lå - låntaking, meins - meiose, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  lanke - lapøyrd, lå - låntaking, meins - meiose.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2007). kok - kolvøre, krus - krusøl, I kvar - II kvar, IV kvar - kvarlegen, kvår - kWh, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kok - kolvøre, krus - krusøl, I kvar - II kvar, IV kvar - kvarlegen, kvår - kWh.

View all works in Cristin

 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2014). Pronomena 'seg' og 'sjølv'. Nokre uhøgtidlege refleksjonar kring bruken av desse to pronomena, som er redigerte i det niande bandet av 'Norsk Ordbok', I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  P.  s 79 - 82
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2013, 09. oktober). Vesterålske ord i Norsk Ordbok.  Bladet Vesterålen.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid & Rødningen, Dagfinn (2011). Føredrag på i Tromsø 26.11.11: Norsk Ordbok kikkar seg sjølv i korta. Refleksjonar kring bruken av to pronomen frå det niande bandet av Norsk Ordbok 2014.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2003). "Idet"-konstruksjoner i moderne norsk.
 • Nilsen-Nygaard, Astrid (2002). "Men trollet sprakk idet sola rant!" En studie av 'idet'-konstruksjoner i moderne norsk.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified Jan. 22, 2018 9:32 AM