Upcoming events

Image may contain: Person, Forehead, Cheek, Chin, Jaw.
Time and place: Dec. 7, 2022 2:15 PM3:30 PM, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Bjørn Hofmann (UiO, NTNU Gjøvik) er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. Han er utdannet innen teknologifag, idéhistorie, filosofi og etikk. Hofmann forsker og underviser innenfor medisinsk filosofi, helsefaglig etikk, vitenskapsteori, helsetjenesteforskning og teknologivurdering. Han er særlig opptatt av håndtering av teknologi generelt og av etiske aspekter ved helseteknologi spesielt. Hofmann har blant annet skrevet boken Hva er sykdom? i tillegg til en lang rekke vitenskapelige artikler og han deltar aktivt i samfunnsdebatten om ulike sider av helsetjenesten.

Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Hofmann

Akademisk nettside: https://www.ntnu.no/ansatte/bjoern.hofmann

Time: Feb. 13, 2023 12:15 PM1:00 PM

Henrik Vogt (CME) presents on philosophy of medicine. Title and abstract TBA.