Events

Upcoming events

Nærbilde: Tone Kvernbekk (privat)
Time and place: Dec. 2, 2020 2:15 PM3:30 PM, Zoom: 8270614124

Prof. Tone Kvernbekk is visiting the Science Colloquium Series. Kvernbekk is Deputy Head and Head of Studies at UiO's Department of Education. Her professional interests are primarily within philosophy of science, philosophy of education, argumentation and narrative theory, or some combination of them, as exemplified in this talk.

Time and place: Dec. 9, 2020 2:15 PM4:00 PM, Zoom: 8270614124
Paneldeltagere: Anders Breidlid (Oslomet), Torkel Brekke (Oslomet), Stine Bang Svendsen (NTNU), Tore Wig (UiO).
I høst har det gått debatt i norske medier om kritisk raseteori. Kritisk raseteori er et samfunnsvitenskapelig perspektiv på raserelasjoner med bakgrunn i kritisk teori hvor konvensjonelle juridiske og akademiske konstruksjoner av rase kritiseres og tydeliggjøres. Kritikere med et mer positivistisk vitenskapssyn har på forskjellige måter stilt spørsmål ved vitenskapeligheten i disse perspektivene, og vi har fått en debatt langs linjer kjent fra postmodernismedebattene noen år tilbake, men med tilknytning til dagsaktuelle temaer som postkolonialistisk teori og agenda. Forum for vitenskapsteori har invitert noen av debattantene for å diskutere de vitenskapsteoretiske elementene i debatten. Hva slags vitenskapssyn ligger til grunn for de forskjellige posisjonene, og hvordan skal man vurdere vitenskap i forhold til politisk agenda?
 Etter en innledning fra hver av paneldeltagerne vil det bli åpnet for generell debatt og spørsmål fra publikum.
Image may contain: Glasses, Eyewear, Hair, Face, Forehead.
Time and place: Jan. 27, 2021 2:15 PM3:30 PM, TBA

Steven Orzack is visiting the Science Studies Colloquium Series. Orzack has a B.A. in Biology from The University of Rochester and a Ph.D. in Biology from Harvard University. He is President and Senior Research Scientist at Fresh Pond Research Institute, a non-profit scientific research institute researching pure and applied topics relating to the evolution of insects, demography, population dynamics and ecology, population genetics and evolution, the statistics of sampling for Census 2000, the dynamics of atmospheric gases, and human genetics.

The seminar is open for everyone!

Time and place: Mar. 17, 2021 1:13 PM4:00 PM, Gamle Festsal

TBA

Time: May 12, 2021 2:15 PM3:30 PM

TBA