print logo

HF-aktuelt: En fremragende religionshistoriker

HF-aktuelt, 21.11.05:

En fremragende religionshistoriker

Professor i religionshistorie Gro Steinsland ved IAKH har i knivskarp konkurranse med andre forskere blitt tildelt et års forskningopphold ved Senter for grunnforskning. Med seg får hun en gruppe internasjonale forskere.


Av Olaf Christensen, informasjonskonsulent IAKH

Gro Steinsland er landets fremste ekspert på norrøne religioner og norrøn mytologi. For en tid tilbake ble hun oppfordret til å søke Senter for grunnforskning i forbindelse med muligheten til å bli tildelt et års fordypning i grunnforskning. Rett før sommeren kom det positivt svar om at Steinsland og en internasjonal forskergruppe har fått tildelt et opphold ved senteret fra 1. august 2007 til 1. august 2008.

Herskermakt
Steinsland skal ikke forske alene og med seg skal hun ha forskere fra Sverige, England, Danmark og islendingen Jon Vidar Sigurdsson fra IAKH. Forskningsprosjektet har tittelen ”Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200”. Og hva er forskningsprosjektets hovedproblemstillinger?

- Ved å fokusere på makt og herskerideologi tar prosjektet mål av seg til bidra med nye perspektiver på de omfattende endringene i nordisk kultur fra førkristen til kristen kultur. Gjennom tverrfaglige kildestudier skal vi sette søkelys på maktens ideologiske, symbolske og empiriske spor og endringene av disse i nordisk kultur og samfunnsliv, sier Steinsland.

Det er første gang det gjennomføres et så bredt forskningsprosjekt med herskerideologi i sentrum og med perspektiv på hele Norden, Island, Orknøyene, Færøyene og de norrøne bosettingene på vesterhavsøyene generelt, fortsetter Steinsland, som framhever tverrfagligheten som en styrke:

- Som tverrfaglig forskergruppe får vi undersøkt kildene fra forskjellige faglige vinkler og dermed får vi muligheter til å gå i dybden med kilde-, metode- og teoridebatt. Det siste er ikke det minst viktige for utviklingen av forskning og fagområder.

En stor anerkjennelse
Å bli tildelt et års forskningstid ved Senter for grunnforskning er ettertraktet innenfor forskningsmiljøene i Norge og det var en lang silingsprosess før Steinsland fikk tilsagnsbrevet.

- Jeg ble selvsagt veldig glad da jeg fikk beskjeden, og jeg ser dette som en stor anerkjennelse av min forskning gjennom mange år, sier Steinsland, som gleder seg til å ta fatt på prosjektet om snaue to år.

Ved siden av Steinslands gruppe, har en gruppe samfunnsvitere og en gruppe medisinere fått tildelt et års forskningsopphold ved senteret i perioden 1. august 2007 til 1. august 2008.

Gro Steinsland.
Foto: Lars O. Flydal, Vårt Land
Publisert 14. jun. 2010 11:14 - Sist endret 14. jun. 2010 14:50