English version of this page

MultiLing får midler for å bli verdensledende

MultiLing - Senter for flerspråklighet er ett av fem forskningsmiljøer ved UiO som får støtte fra regjeringen for å rekruttere internasjonale toppforskere.

I årets statsbudsjett har UiO fått totalt 31,2 millioner som skal benyttes til rekruttering av internasjonale toppforskere for å styrke fagmiljøene og forskningen ved universitetet.

Universitetsstyret besluttet 23. juni å fordele midlene på fagmiljøer innen medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag.

MultiLing er altså ett av miljøene som får midler.

– Dette er en fantastisk nyhet! MultiLing har som et Senter for fremragende forskning høye ambisjoner om å bli verdensledende innenfor fagfeltet flerspråklighet. Universitetsstyrets bevilgning er et viktig bidrag til at vi kan oppnå våre ambisjoner om å nå internasjonal toppstatus, sier senterleder Elizabeth Lanza.

MultiLing forsker på hvordan vi lærer flere språk, hvordan vi bruker dem i forskjellige situasjoner og livsfaser, og hvordan sosiale og politiske forhold påvirker flerspråklighet. Senteret ble etablert som et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2013.

– MultiLing er et av våre sterkeste forskningsmiljøer. Bevilgningen er et uttrykk for at humaniora har en viktig plass i universitets arbeid med å vise forskningens relevans og betydning i vår egen tid, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

Bidrar til å løfte MultiLing og universitetet

Elizabeth Lanza, senterleder MultiLing
Professor Elizabeth Lanza leder MultiLing - Senter for flerspråklighet. (Foto: UiO)

Tildelingen skal bidra til å knytte verdensledende forskere nærmere Universitetet i Oslo. MultiLing ønsker å rekruttere tre professor II-ere med en ph.d.-stilling og en postdoc-stilling knyttet til hver av dem. Midlene skal også gå til å etablere et  laboratorium for testing av flerspråklige og kognitive ferdigheter.

– Å rekruttere internasjonale toppforskere og gi dem et team er en investering i fremtiden fordi det både gir dem muligheten til å utrette noe ved universitetet, og til å rekruttere unge forskertalenter, forteller Lanza.

Forskning ved MultiLing

Selv om MultiLing er et relativt nytt forskningsmiljø har senteret posisjonert seg godt og samarbeider med noen av de fremste miljøene på sitt felt internasjonalt.

Senterets forskerteam har vokst jevnt siden starten og teller nå 35 medlemmer. Antallet publikasjoner er økende, og omlag halvparten av dem er skrevet sammen med partnere.

I løpet av to år har MultiLing blant annet:

  • etablert en forskerskole hvor internasjonale forskere inviteres for å holde kurs.
  • startet prosjektet MultiFam, som skal forske på språkpolitikk i transkulturelle familier. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom FRIPRO.
  • startet et forskingsprosjekt om demens hos flerspråklige.
  • gjennomført forskningskampanjen «Ta tempen på språket». 4500 skoleelever deltok i en landsdekkende forskningsdugnad for å kartlegge bruken av språk og dialekter i Norge.
Av Camilla Chausse
Publisert 23. juni 2015 15:36 - Sist endret 30. juni 2022 14:45