English version of this page

Åpent seminar: Impact og innovasjon

Hva er egentlig impact og hvordan kan vi humanister knekke denne nøtta som blir stadig viktigere for å få finansiert forskning?

Post-it lapper på en tavle. Foto.
Foto: Patrick Perkins, Unsplash

Todelt halvdagsseminar om impact og innovasjon. Den første bolken om impact vil holdes på engelsk, mens den andre bolken om innovasjon vil holdes på norsk. Du kan velge å delta på hele seminaret eller bare på en av de to bolkene.

Alle interesserte er velkommen til å delta!

Meld meg på

Impact

Vi har invitert en av dem som kan mest om impact og ekstern finansiering, nemlig Shira Becker fra EU-konsulentselskapet Enspire Science. Hun vil holde et foredrag om hvordan impact forstås blant annet i EU og hvordan impact-modulen i søknader vurderes og bør skrives. Shira har lovet flere overraskelser og vi tror det er grunn til å glede seg.

Denne bolken blir ikke bare viktig for dem som har tenkt å søke EU, for som kjent legger Forskningsrådet seg stadig tettere opp til hvordan det tenkes i Brussel. Dermed blir bolken også et viktig blikk i krystallkulen for alle som tenker å søke om ekstern finansiering til forskning fremover, også nasjonalt.

Innovasjon

Etter pause gyver vi løs på en annen humanioranøtt, nemlig innovasjon. Innovasjon kan oppfattes som en type impact og på dette området føler vi humanister gjerne at vi er på enda mer gyngende grunn. Men trenger vi det? 

Vi har invitert Øistein Sonstad fra Insj til å snakke om akademia og innovasjon og vil deretter få en presentasjon av UiOs nye SPARK-pilot for sosial innovasjon ved SPARK-manager Elisabeth Svennevik, prosjektleder Vebjørn Bakken og Unn Pedersen, HFs pionér på det nye programmet.

Program

  • 12:00: Velkomst ved forskningsdekan Mathilde Skoie
  • 12.15: “Addressing the Impact section in Horizon Europe collaborative project – A Social Sciences and Humanities perspective”, Shira Becker, Enspire Science           
  • Diskusjon og pause
  • 14:00:  «Innovasjon – noe som angår oss alle» v/leder av Insj Øystein Sonstad
  • 15:00:  UiOs SPARK-pilot for sosial innovasjon v/Vebjørn Bakken og Unn Pedersen
  • 16:00   Avslutning
Publisert 27. sep. 2021 10:11 - Sist endret 2. nov. 2021 13:43