English version of this page

Tidligere disputaser

Doktorgradskandidat Eivind Thomassen
Tid og sted: 23. juni 2021 12:30, Zoom / Sophus Bugges hus auditorium 2

Master Eivind Thomassen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling The Crude Means to Mastery - Norwegian national oil company Statoil (Equinor) and the Norwegian State 1972–2001 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Marie Dave Amundsen
Tid og sted: 14. juni 2021 12:30, Zoom/Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Master Marie Dave Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Glimrende gull. En utforskende studie av gull fra folkevandringstid i Rogaland, Vestfold og Østfold for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: person, panne, hode, hake, øyenbryn.
Tid og sted: 4. juni 2021 13:15, Zoom

Master Nicolai Egjar Engesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Auraicept na nÉces: A Diachronic Study. With an Edition from the Book of Uí Mhaine for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: topp, panne, nese, hår, kinn.
Tid og sted: 4. juni 2021 12:30, Zoom/Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Master Melina Antonia Buns ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Green Internationalists: Nordic Environmental Cooperation, 1967-1988 for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Bianca Patria
Tid og sted: 21. mai 2021 13:15, Zoom

Master Bianca Patria ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Kenning Variation and Lexical Selection in Early Skaldic Verse for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: klær, smil, kjeve, nakke, erme.
Tid og sted: 21. mai 2021 12:30, Zoom

Master Linn Willetts Borgen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Stave Church Architecture as Sacred Memory - Technique, Materiality and Community in Medieval and Early Modern Norway for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Tom Z. Bradstreet
Tid og sted: 6. mai 2021 15:00, Zoom

Master Tom Z. Bradstreet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Towards a Poetics of Posthumanism: Disability, Animality, and the Biopolitics of Narrative in Contemporary Anglophone Literature for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorand Jaehee Han
Tid og sted: 26. apr. 2021 10:00, Zoom

Master Jaehee Han ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling The Sky as a Mahāyāna Symbol of Emptiness and Generous Fullness: A Study and Translation of the Gaganagañjaparipṛcchā for graden doctor philosophiae (dr. philos.).

Doktorgradskandidat Espen Grønlie
Tid og sted: 23. apr. 2021 15:15, Zoom

Cand.philol. Espen Grønlie ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Cosmopolitanism and/or ethnicism: Ezra Pound’s multilingual poetics for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Ida Seljeseth
Tid og sted: 23. apr. 2021 13:15, Zoom

Master Ida Seljeseth ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Klart språk og retorisk medborgerskap for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Liisa-Rávná Finbog
Tid og sted: 22. apr. 2021 15:00, Zoom

Master Liisa-Rávná Finbog ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling It speaks to you - Making Kin of People, Duodji and Stories in Sami Museums for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Jessica Pedersen Belisle Hansen
Tid og sted: 16. apr. 2021 13:15, Zoom

Master Jessica Pedersen Belisle Hansen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Video-mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Riccardo Pulicani
Tid og sted: 16. apr. 2021 13:15, Zoom

Master Riccardo Pulicani ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Quantification and Information Structure in Italian for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: himmel, flash-fotografering, lykkelig, skjegg, gatemote.
Tid og sted: 5. mars 2021 16:15, Zoom

Master Maria Seim ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Responding to Wrongdoing: The Standing to Blame and to Forgive for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 5. mars 2021 14:30, Zoom

Master Cristina Gómez-Baggethun ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Spain in an assembly: fighting for a future through productions of Ibsen’s An Enemy of the People for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, kinn.
Tid og sted: 5. mars 2021 10:15, Zoom

Master Sine Halkjelsvik Bjordal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling ‘Om denne haves intet mærkværdigt.’ En tekst- og kunnskapshistorisk studie av stavkirkene på 1700- og 1800-tallet for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: panne, briller, visjon omsorg, briller, erme.
Tid og sted: 26. feb. 2021 15:00, Zoom

Master Erling Hagen Agøy ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling Historical Climate Change in the Jiāngnán Region in the Late Míng and Early Qīng periods (1600-1700): Perceptions, Effects and Adaptation for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hake, frisyre.
Tid og sted: 25. feb. 2021 15:00, Zoom

Master Emil Kraugerud ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling Come Closer: Acousmatic Intimacy in Popular Music Sound for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: briller, briller, visjon omsorg, produkt, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 10:15, Zoom

Master Øyvind Thormodsæter ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling The idiomaticity of emotion in English and Norwegian: A corpus-based contrastive investigation of the phraseology of the three English-Norwegian verb pairs enjoy-nyte, love-elske and like-like for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, nese, hud, leppe.
Tid og sted: 11. feb. 2021 12:30, Zoom

Cand. philol. Nina Drolsum Kroglund vil forsvare sin avhandling Hagelin - Quislings høyre hånd for graden doctor philosophiae (dr. philos.).

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, brun, moro, frisyre.
Tid og sted: 4. feb. 2021 12:30, Zoom

Master Ariadne Kostomitsopoulou Marketou ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling A matter of Colour: Pigment production on late Hellenistic Kos through the material remains of a 1st  c. BCE workshop for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: briller, moro, erme, fotografi, hvit.
Tid og sted: 22. jan. 2021 13:15, Zoom

Master Cecilie Takle ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: leppe, frisyre, fotografi, skjønnhet, gatemote.
Tid og sted: 22. jan. 2021 10:00, Zoom

Master Ina Louise Stovner ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Historiske tablåer. En fortellende billedserie i Riddersalen på Christiansborg slott 1778-91.

Bilde av person med blondt hår og skjegg, i brun genser
Tid og sted: 17. des. 2020 16:00, Digital disputas i Zoom

Master Andreas Ervik ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Diversions. Playful, Stupid, Cute and Funny Evolution.

Doktorgradskandidat Hanne Haugli
Tid og sted: 15. des. 2020 13:15, Digital disputas i Zoom

Cand. philol Hanne Haugli ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet for graden philosophiae doctor (ph.d.).