Avlagte doktorgrader ved HF

Tidligere

Tid og sted: 11. juni 2010 10:15, Foredragssalen, Kulturhistorisk museum, sentrum

Cand. philol. John Ødemark ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Translating Tlaloc, Accommodating Vico. Lorenzo Boturini and the Semiotic Character of Cultural Otherness. A Study in the History and Theory of Cultural Translation

Tid og sted: 3. juni 2010 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Øystein Sjåstad ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Tache as a Sign in Nineteenth-Century Painting

Tid og sted: 28. mai 2010 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern

Cand. philol Carl Emil Vogt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Nestekjærlighet som realpolitikk. Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale prosjekt, 1920-1930

Tid og sted: 20. mai 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.philol. Jan Messel ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): LO og "de nye gruppene". Konseptualisering av arbeidstakerne 1975 - 1989

Tid og sted: 7. mai 2010 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand. philol Anders Granås Kjøstvedt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hitler’s Metropolis? The National Socialist Movement in Berlin 1925-1933

Tid og sted: 7. mai 2010 09:15, Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino

Cand. philol Synne Corell ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker

Tid og sted: 6. mai 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand. philol. Mats Johansson ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Rhythm into Style: Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian Folk Music

Tid og sted: 30. apr. 2010 10:15, Auditorium 7, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand. philol Tonje Vold ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): At the Heart of Coetzee. Reading the Echoes of the Truth Commission, the ”Poethics” of Rape, and the Significance of South Africanness in J. M. Coetzee’s Novels 1997-2002

Tid og sted: 26. feb. 2010 10:15, Universitetets gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand. philol. Cecilie Endresen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Is the Albanian’s religion really ”Albanianism”? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania

Tid og sted: 12. feb. 2010 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Cand.philol. Toril Opsahl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “Egentlig alle kan bidra!” – en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo

Tid og sted: 11. feb. 2010 10:15, Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.philol. Johan Wilhelm Klüwer ved Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Contexts of reasoning

Tid og sted: 5. feb. 2010 09:15, Auditorium 2 i Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Benedicta Windt-Val ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Men han het Edvard… Navn og navnebruk i Sigrid Undsets forfatterskap

Tid og sted: 22. jan. 2010 09:15, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Ellen Hellebostad Toft ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adnominal and adverbal genitive constructions in Old Norse. A cognitive construction grammar account

Tid og sted: 18. des. 2009 10:30, Auditorium Forum, Forskningsparken i Oslo.

Master Henry Mainsah ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ethnic Minorities and Digital Technologies: New Spaces for Constructing Identity

Tid og sted: 11. des. 2009 13:15, Auditorium 2 Helga Engs Hus, Blindern

cand.philol. Marie Hidle ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): En tredje ting. Newtons kraftbegrep og diskusjonen om legeme og sjel fra opplysning til romantikk

Tid og sted: 11. des. 2009 09:15, Auditorium 2 Sophus Bugges hus, Blindern.

Master Kebede Hordofa Janko ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Towards the Genetic Classification of the Afaan Oromoo Dialects

Tid og sted: 4. des. 2009 10:15, Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.philol. Arnfinn Åslund ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Litteraturens land. Litterær nasjonalitet hos Bjørnson 1856-1859

Tid og sted: 25. nov. 2009 10:15, Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand.philol. Mia Göran ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sansningens Poetikk. John Cages estetiske praksis: ”a non-knowledge of something that had not yet happened”

Tid og sted: 20. nov. 2009 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Cand.philol. Jon A. Lindstrøm ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Carving Mental Disorder at the Joints. An Essay in the Philosophy of Psychopathology

Tid og sted: 20. nov. 2009 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdruos hus, Blindern.

Cand.philol. Marianne Storberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Vennskap mellom menn på 1800-tallet

Tid og sted: 12. okt. 2009 13:15, Auditorium 2 i Eilert Sundts hus, Blindern.

Cand.philol. Hanne Andrea Kraugerud ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden : Changing the subject. The Agnostic Quietism of Richard Rorty’s Pragmatism

Tid og sted: 2. okt. 2009 09:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Blindern.

Cand.philol. Kristin Føsker Hagemann ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The emendation of a manuscript – the purpose of the Glosas Emilianeses

Tid og sted: 11. sep. 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Master Nomalanga Mpofu ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Shona Adjectives as a Prototypical Category

Tid og sted: 28. aug. 2009 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Master Ingela Hedström ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Medeltidens svenska bönböcker – kvinnligt skriftbruk i Vadstena kloster

Tid og sted: 28. aug. 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

cand.philol. Espen Gamlund ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A Change of Heart: Essays in the Moral Philosophy of Forgiveness