Disputas: Beathe Due

Cand.philol. Beathe Due ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Forventningers betydninger for IKT, lokalpolitisk deltakelse og engasjement

Prøveforelesning

torsdag, 11. juni 2009 i Auditorium Forum, Forskningsparken, Gaustadbekkdalen, Blindern
kl. 09.15-10.00: “Hannah Arendt og Chantal Mouffe om demokrati og makt.”

Bedømmelseskomité

Dr. Thomas Karlsohn, Göteborgs Universitet (førsteopponent)
Universitetslektor Annelie Ekelin, Högskolan i Kalmar og Blekinge Tekniska Högskola (andreopponent)
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Anders Fagerjord, IMK, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Eli Skogerbø, IMK, Universitetet i Oslo, Førsteamanuensis Christina Mörtberg, IFI, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Feil at Internett gir mer lokaldemokrati

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elin S. Hornnes.

Publisert 24. apr. 2009 11:31 - Sist endret 7. mars 2014 13:48