Doktorgradsdisputaser ved HF 1996

 
Jorunn Bjørgum
(13.-14. desember 1996, "Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918"; dr. philos.; historie)
 
Marit Lange
(06.-07. desember 1996, "Harriet Backer"; dr. philos.; kunsthistorie)
 
Nils Axel Nissen
(29.-30. november 1996, "Prince and Pauper : The Life and Literary Career of Bret Harte"; dr. art.; amerikansk litteratur)
 
Grete Swensen
(29.-30. november 1996, "Moderne, men avleggs ? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940"; dr. art.; etnologi)
 
Anne Jorunn Kydland Lysdahl
(15.-16. november 1996, "Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800-tallet"; dr. philos.; musikkvitenskap)
 
John Pløger
(22.-23. november 1996, "Byliv og modernitet - mellom nærmiljø og urbanitet ?"; dr. art.; samfunnsgeografi)
 
Kristin Bakken (08.-09. november 1996, "Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet"; dr. art.; leksikografi)
 
Per M. Aadnanes
(01.-02. november 1996, "Det nye tusenårsriket. New Age som livssyn"; dr. philos.; religionshistorie)
 
Wenche Findal
(01.-02. november 1996, "Mellom tradisjon og modernitet : Arkitekt Ove Bang og den funksjonelle syntese"; dr. art.; kunsthistorie)
 
Inger Ekrem
(25.-26. oktober 1996, "Historieskrivning og -undervisning på latin i Oslo omkring år 1600. Halvard Gunnarssøns Philippiske Carionkrønike, Rostock 1596. Med innledning, oversettelse og kommentar"; dr. art.; latin)
 
Leif Duprez
(11.-12. oktober 1996, Studier i Rolandssången. Temat. Sången. De moderna översättningarna till nordiska språk; dr. philos.; fransk)
 
Lise Iversen Kulbrandstad
(11.-12. oktober 1996, Lesing på et andrespråk - En studie av fire innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk; dr. art.; norsk som andrespråk)
 
Kjersti Bale
(06-07. september 1996, «Out of my weakness and my melancholy». Melankoli som litterær konfigurasjon; dr. philos.; allmenn litteraturvitenskap)
 
Ingun Grimstad Klepp
(06-07. september 1996, På stier mellom natur og kultur. Turgåeres opplevelser av kulturlandskapet og deres synspunkter på vern; dr. art.; etnologi)
 
Lars Martin Fosse
(14.-15. juni 1996, The Crux of Chronology in Sanskrit Literature. Statistics and Indology. A Study of Method; dr. art.; indo-iransk)
 
Helene Uri
(30.-31. mai 1996, Comprehension in Non-Fluent Aphasia - Compared to comprehension in other population groups; dr. art.; anvendt lingvistikk)
 
Knut Sogner
(24.-25. mai 1996, An innovative culture: Nyegaard & co, Norway and environments of business;dr. philos.; historie)
 
Karen Gammelgaard
(10.-11. mai 1996, Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol; dr. art.; tsjekkisk)
 
Rune Svarverud
(10.-11. mai 1996, The Art of the Way. Early Chinese Ethical Thought, and the Transmission of Jiâ Yi Xinshu; dr. art.; kinesisk)
 
Ingjerd Hoëm
(03.-04. mai 1996, A Sense of Place; The Politics of Identity and Representation; dr. art.; lingvistikk)
 
Kjell Magne Yri
(26.-27. april 1996, My father taught me how to cry, but now i have forgotten. the semantics of religious concepts, with an emphasis on Meaning, Interpretation, and Translatability; dr. art.; lingvistikk)
 
Erling E. Guldbrandsen
(12.-13. april 1996, Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli - Portrait de Mallarmé ; dr. art.; musikkvitenskap)
 
Bjørn Ivar Berg
(12.-13. april 1996, Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623 - 1914; dr. philos.; historie)
 
Einar Lie
(15.-16. mars 1996, Institusjon, profesjon og politikk. Finansdepartementet 1945 - 1965; dr. philos.; historie)
 
Finn-Einar Eliassen
(01.-02. mars 1996, Norsk småbyføydalisme ? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650 - 1800; dr. philos.; historie)
 
Henning Howlid Wærp
(01.-02. mars 1996, Natur og landskap hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli. Studier i naturlyrikkens unaturlige historie; dr. art.; nordisk litteratur)
 
Terje Rasmussen
(16.-17. februar 1996, Communication Technologies and the Mediation of Social Life; dr. philos.; mediefag)
 
Eivind Kahrs
(09.-10. februar 1996, Substitution and Change. Foundations of traditional Indian hermeneutics; dr. philos.; indo-iransk)
 
Tone Selboe
(26.-27. januar 1996, Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap; dr. art.; allmenn litteraturvitenskap)
 
Anne-Line Graedler
(12.-13. januar 1996, Morphological, semantic and functional aspects of English lexical borrowings in Norwegian; dr. art.; engelsk språkvitenskap)

 

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 10. apr. 2011 10:47