Hva skjer når ørkenens asketer inntar storbyen?

10. november framstiller mag.art. Christine Amadou seg for dr.art.-graden med avhandlingen Med Byen som arena. En studie av hellige asketer i Konstantinopel på 400-tallet

I løpet av 400-tallet skjedde en til tider dramatisk ”invasjon” av den østromerske hovedstaden, ved at asketer gjorde byen til arena for sin virksomhet. Og det skjedde samtidig med at byen gjennomgikk en viktig politisk, arkitektonisk og ideologisk utvikling.

I avhandlingen “Med Byen som arena” viser mag.art. Christine Amadou hvordan den asketiske tradisjonen som gjerne knyttes til ørkenen, påvirket også byen med stor B, Konstantinopel.Gjennom nærlesning av helgenvitaer, fortellinger om hellige liv, analyserer Amadou ulike sider ved møtet mellom storbyen og ørkenasketene.

Blant annet trekker hun frem betydningen de kvinnelige asketene hadde, og hvordan kvinnelig fromhet antok helt spesielle former og fikk en særegen teologisk overbygning når den ble utøvet i den keiserlige storbyen.

Avhandlingen viser hvordan den asketiske ørkenkristendommen ble en viktig del av den østromerske hovedstadens kristne identitet, og hvordan helgenvitaene kan leses ikke bare som fortellinger om enkelte hellige liv, men også om storbyen og om samspill og konfrontasjon mellom byens overdådige rikdom og asketenes ekstreme fattigdom.

 

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, v/ Karen Mathilde Haugland, Niels Treschows hus, 4. etg.,
tlf.: 22 85 78 90

 

Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning torsdag 9. november 2006 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern
kl. 17.15-18.00: "Den historiske og filosofiske bakgrunnen for den kristne asketismen i senantikken"

Disputas fredag 10. november 2006 kl. 9.15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Jan Olof Rosenqvist, Uppsala universitet (førsteopponent)
Førsteamanuensis Jenny Fiskå Hägg, Høgskolen i Agder (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er førsteamanuensis Torstein Tollefsen, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan, professor Tor Egil Førland.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon om doktorgradsprøvene, kontakt: Marita Bergtun
 

 

Publisert 26. okt. 2006 09:20 - Sist endret 1. mars 2011 10:58