Doktordisputas ved HF-fakultetet

- Symbolske skjold

24. mars framstiller cand.philol. David Vogt seg for dr.philos.-graden med avhandlingen Helleristninger i Østfold og Bohuslän. En analyse av det økonomiske og politiske landskap

I grenseområdet mellom Østfold og Bohuslän finnes mer enn 2700 helleristningsfelt, dette utgjør Nord-Europas største konsentrasjon av bergkunst. Gjennom nye metoder er det i avhandlingen påvist at helleristningene er hugget i tilknytning til leirsletter som var brukt til beite i stor skala. Helleristningene viser vei til et glemt kulturlandskap, omfanget indikerer at dette området har spilt en viktig økonomisk og politisk rolle i en større interregional sammenheng.

Innenfor en tidsperiode på ca 200 år i yngre bronsealder, fra 700 – 500 f. vår tidsregning ble disse ristningene hugget. Dette var en turbulent periode med konflikter, og en tiltagende konsolidering av politisk og økonomisk makt. Syd-Skandinavia opplevde en sterk påvirkning fra kontinentet som endret den nordiske bronsealderen.

På denne bakgrunn må man se helleristningsfenomenets mange billedfremstillinger. Gjennom sterk symbolbruk har et politisk og ideologisk skjold blitt lagt over det økonomisk viktige landskapet. Dette har inngått som en del av ulike strategier i forsøket på å kontrollere rettigheter og bruken av området. Slik inngår avbildinger av krigere, våpen, vogner og skip som ett utrykk for militær styrke og kontroll over landskapet.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, v/ Inger Johanne Ullern, N.H. Abels hus, tlf.: 22 85 69 10


Doktorgradsprøver:

Prøveforelesninger torsdag 23. mars 2006 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: ”Fruktbarhetskult” og ”soltilbeding” - om mytedannelser i nordisk bronsealderforskning (selvvalgt emne)
kl.18.15-19.00: ”Bronsealderens helleristninger og kjønn” (oppgitt emne)

Disputas fredag 24. mars 2006 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Thomas Larsson, Umeå universitet
Senior Lecturer Marie Louise Stig Sørensen, University of Cambridge

Tredje medlem av komiteen er førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av førsteamanuensis Christopher Prescott.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: Marita Bergtun
Publisert 9. mars 2006 13:27 - Sist endret 2. des. 2011 13:40