Doktordisputas ved HF-fakultetet

Doktorgradsprøve:
Musikk er bevegelse

31. januar fremstiller cand.philol. og M.Sc. Alexander Refsum Jensenius seg for phd.-graden med avhandlingen Action – Sound: Developing Methods and Tools to Study Music-Related Body Movement

Jensenius har studert luftgitarspilling, fridans, og "lydtegning" og konkluderer med at det er nøye samsvar mellom kroppsbevegelser og musikk. "Kroppsbevegelser er en integrert del av musikkopplevelsen" sier Jensenius, og argumenterer for at vi må bli flinkere til å utnytte disse bevegelsene både når vi lager og lytter til musikk. Dette har han selv testet ut gjennom utviklingen av et system hvor dansere kan danse sin egen musikk. Han har også bygget en serie nye elektroniske instrumenter hvor fokuset ligger på brukervennlighet, blant annet "musikkballer" og et "musikktroll".

Nå er han klar til å forske videre på hvordan kroppsbevegelser kan styre fremtidens MP3-spillere. "Musikk er bevegelse," konkluderer Jensenius.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for musikkvitenskap, v/ Anne Cathrine Wesnes, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 81 94

Doktorgradsprøver:
Prøveforelesning onsdag 30. januar 2008 i Salen i ZEB-bygningen, Sem Sælandsvei 2, Blindern
kl. 16.15-17.00: "A visualization of expressivity in music and dance."

Disputas torsdag 31. januar 2008 kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Sylvie Gibet, Université de Bretagne Sud, Vannes (førsteopponent)
Dr. Roberto Bresin, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av amanuensis Anne Eline Riisnæs.

Mer informasjon om doktorgradsprosjektet

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon om doktorgradsprøvene, kontakt: Gunnar F. Klinge

Publisert 3. sep. 2008 08:46 - Sist endret 2. des. 2011 15:24