Rolf J. Furuli

A New Understanding of the Verbal System of Classical Hebrew. An Attempt to Distinguish Between Semantic and Pragmatic Factors

Doktorand: Rolf J. Furuli
Sted: Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum
Tidspunkt: 24. mai 2005 kl. 9.15
Melding:
Mag.art. Rolf J. Furuli fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesning mandag 23. mai 2005, Auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Foreign (inner-Semitic and non-Semitic) Lexical Influence on the Hebrew Vocabulary from the Mishnaic to the Modern Period"

Disputas tirsdag 24. mai 2005 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Shmuel Bolozky, University of Massachusetts Amherst (førsteopponent)
Professor Steven Fassberg, The Hebrew University, Jerusalem (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Lutz Eberhard Edzard, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik.

Pressemelding:
Etter mer enn hundre år med forskning har man ikke klart å komme fram til en forståelse av verbsystemet i klassisk hebraisk som kan forklare alle de funksjoner verbene har. I avhandlingen A New Understanding of the Verbal System of Classical Hebrew An Attempt to Distinguish between Semantic and Pragmatic Factors presenterer Rolf J. Furuli en helt ny forståelse av hele verbsystemet, som er helt annerledes enn de tradisjonelle oppfatninger.

Ved bruk av moderne datateknikk og nye språklige analysemetoder har Furuli over en periode på ti år studert og analysert 79 574 verb i Det gamle testamentes hebraisk tekst, i Dødehavsrullene og i andre gamle hebraiske dokumenter. Derved har for første gang den totale forekomst av verb i klassisk hebraisk blitt analysert i samme studie. Målet har vært å finne konjugasjonenes iboende mening, og på grunnlag av denne å kunne forklare deres funksjoner. Konklusjonen er at hebraisk bare har to konjugasjoner og ikke fire, som er universelt antatt, og disse to blir gitt nye definisjoner.

Hvis konklusjonene i avhandlingen blir akseptert, vil det bety at det er behov for å oversette flere tusen verb i Det gamle testamente på en annen måte enn det som er gjort i 1978/85-utgaven av Bibelen. Mange verb som er oversatt med fortid, bør oversettes med nåtid, og andre verb som er oversatt med fortid eller nåtid, bør oversettes med framtid. Dessuten bør modalitet, som uttrykker ønske og vilje, få en bredere plass i teksten.

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, v/ Anne S. Stovner , P.A. Munchs Hus, 4.etg., tlf.: 22 85 59 34

For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 29. nov. 2018 13:24