Jon Gunnar Jørgensen

Det tapte håndskriftet Kringla og Ynglinga saga etter Kringla

Doktorand: Jon Gunnar Jørgensen
Sted: Gamle Festsal
Tidspunkt: 30.09.2000, kl. 10.15
Melding:
Cand.philol. Jon Gunnar Jørgensen fremstiller seg for graden doctor philosophiae

Prøveforelesninginger fredag 29. september, Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern.
Kl. 17.15-18.00: Sagalitteratur som forskningsmateriale: Utgaver og utnyttelse (selvvalgt emne).
Kl. 18.15-19.00: Henrik Ibsen og den norrøne litteraturen (oppgitt emne).

Disputas:
Lørdag 30. september, kl. 10.15, Universitetets Gamle Festsal.

De ordinære opponenter er:

Førsteopponent professor Jonna Louis-Jensen, Københavns Universitet.
Annenopponent professor Vésteinn Ólason, Háskóli Íslands.
Tredje medlem av bedømmelseskommiteen er professor Magnus Rindal, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan Torill Steinfeld.


Pressemelding:
Heimskringla-manuskriptet Kringla
De fleste nordmenn kjenner Heimskringla som "Snorres kongesagaer", selv om vi faktisk ikke kan være helt sikre på at verket virkelig er skrevet av Snorre, eller at det allerede på Snorres tid fikk den form og utstrekning vi kjenner i dag. Verket er overlevert gjennom flere gamle håndskrifter, men ingen av disse inneholder helt samme tekst. Jon Gunnar Jørgensen har undersøkt det viktigste av disse, Kringla. Selve håndskriftet er tapt, med unntak av ett blad, men teksten finnes i flere avskrifter fra slutten av 1600-tallet. I sin avhandling følger Jørgensen Kringlas historie fra det ble skrevet på Island midt på 1200-tallet til det brant opp i 1728. Det kom antakelig til Norge da det var ganske nytt, og ble brukt av de første sagaoversetterne i Bergen på 1500-tallet, før det ble sendt til Universitetsbiblioteket i København, der det ble avskrevet og senere brant opp. Før det brant, var det utlånt til historikeren Thormod Torfæus på Karmøy, der det også ble avskrevet. Jørgensen har undersøkt hver enkelt avskrift, deres historie, karakter og nøyaktighet.
I tillegg til monografien om Kringla har Jørgensen utarbeidet en bokstavrett utgave av den første sagaen, Ynglinga saga, basert på den mest nøyaktige avskriften.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fås ved henvendelse til Mons Thyness, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Henrik Wergelands hus, 2.etg, tlf. 228/56708, e-post: mons.thyness@inl.uio.noFor mer informasjon, kontakt: vibeke.rosenberg@hf.uio.no
Signatur: Rasmus Andresen
 

Publisert 3. aug. 2001 11:35 - Sist endret 10. apr. 2011 12:15