Anne Jorunn Kydland Lysdahl - Disputas

Anne Jorunn Kydland Lysdahl

Cand. philol. Anne Jorunn Kydland Lysdahl fremstiller seg for graden doctor philosophiae :

Prøveforelesninger fredag 15. november 1996 i Auditorium 3, Sophus Bugges Hus, Blindern:
kl. 17.15 - 18.00 : "«- - i den gryende morgentime - -» Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk og estetisk perspektiv." (selvvalgt emne)
kl. 18.15 - 19.00 : "Den programmusikalske estetikk og dens nedslag i Johan Svendsens orkesterverker." (oppgitt emne)

Offentlig disputas lørdag 16. november 1996 kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal over avhandlingen : "SANGEN HAR LYSNING. STUDENTERSANG I NORGE PÅ 1800-TALLET".
Disputas ledes av dekan, professor Bjarne Hodne
Første opponent : professor Olle Edtröm, Göteborg
Annen opponent : professor Nils Grinde, Oslo

Presseresymé :
I "Sangen har lysning. Studentersang i Norge på 1800-tallet" studerer Anne Jorunn Kydland Lysdahl bakgrunn, repertoar, funksjon og ideologi for det som etterhvert kom til å bli en av de bredeste og mest interessante bevegelser i forrige hundreårs kulturliv, mannskorbevegelsen.

Avhandlingen søker å øke vår forståelse av skandinavismen, gir stoff til norsk folkeopplysningshistorie, kaster lys over norsk mannskortradisjon og over forholdet mellom kulturhistorie og musikkhistorie, og viser hvordan man på 1800-tallet oppfattet korsangen som en vesentlig identitetsskaper for individ og nasjon. Alt i alt dreier det seg om en fremstilling av studentersangens historie innenfor en bred ånds- og kulturhistorisk ramme, med inndragning av momenter også fra den politiske historie.

Studentersangens historie er en beretning om samvirket mellom "bruksmusikk" og "kunstmusikk", - om komposisjoner skrevet for ulike anledninger eller for musikkens skyld ene og alene. Både i kvalitet, vanskelighetsgrad og størrelse varierer det musikalske stoffet som presenteres i offentlig eller privat sammenheng. Tidsrommet som er behandlet, viser at det er plass for mangfoldighet: kjente komponister blander seg med det vi kan kalle underskogen i norsk musikk. Mye av stoffet er glemt, men enkelte komposisjoner er blitt en del av Norges nasjonalformue.ISBN 82-560-0828-8

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 18. juni 2010 13:35