Elef Nesheim

Mag.art. Elef Nesheim fremstiller seg for graden doctor philosophiae

Modernismens døråpner i Norge. Finn Mortensens musikk i lys av norsk etterkrigsmodernisme.

 


Prøveforelesninger: fredag 9.mars 2001, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Psyken må være forankret i det miljø en er ammet av som menneske" -
Perspektiver på tolvtonekonstruksjoner i norsk musikk (selvvalgt emne),
kl. 18.15-19.00: (oppgitt emne oppgis 23. februar)

Disputas: lørdag 10. mars, kl. 10.15, Universitetes Gamle Festsal.

De ordinære opponenter er: professor Arvid O. Vollsnes, Universitetet i Oslo (førsteopponent),
fil.dr. Laila Barkefors, Universitetet i Göteborg (annenopponent).
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er professor em. Jan Ling, Göteborg.

Disputasen ledes av bestyrer Rolf Inge Godøy.

Pressemelding
"Jeg har nærmest en aversjon mot nasjonal rosemaling", uttalte komponisten Finn Mortensen (1922-83). Han omtalte sin kunstneriske virksomhet som å forske i lydmaterialet, stadig på jakt etter ny erkjennelse. I avhandlingen Modernismens døråpner i Norge av Elef Nesheim, som er godkjent til graden dr. philos. ved Universitetet i Oslo, er framstillingen konsentrert om å avdekke "dette nye". Sett fra en side dokumenterer det vitenskapelige arbeidet Mortensens nyhetsjakt, han var en modernist. Imidlertid har prosjektet også avdekket hans forankring i tradisjonen. Den konstante fornyelsen, fra den første klaversonaten til lykkehjulsonaten, viser samtidig så vel den modernistisk søkende kunstner, som den bevisste tradisjonsbærer.
I 1950-årene sto han i spissen for den modernistiske kretsen av komponister og musikere som stilte seg kritiske til den nasjonalt orienterte musikken, og engasjerte seg i samtidens internasjonale musikalske modernisme.
Finn Mortensen sto også som talsmann for å gi det norske musikklivet informasjoner om nye tendenser i samtidens internasjonale musikk. Han skrev artikler, presenterte radioprogrammer, holdt foredrag, og bidro til en aktiv konsertvirksomhet med modernistisk musikk. I avhandlingen avdekkes disse forholdene gjennom grundige studier av hans aktiviteter og tidens konsertrepertoar.
Avhandlingen er et pionerarbeid i norsk musikkforskning, som gir innsikt i komponisten Finn Mortensens musikk og komposisjonsteknikk, samt ny og utvidet kunnskap om norsk musikkliv i etterkrigstiden.

Så langt beholdningen rekker, kan avhandlingen fås ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og teater, ZEB-bygget, 2. et., tlf: 22 8/4 44 28, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no


For mer informasjon, kontakt: h.m.johansen@hf.uio.no
Signatur: Heidi Meen Johansen

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 20. sep. 2013 13:59