Forskning ved HF

3. juni 2005 framstiller cand.philol. Arne Røksund seg for dr.art.-graden med avhandlingen The Jeune École: The Strategy of the Weak

- En strategi for en underlegen marine

Fra 1870-tallet og frem til første verdenskrig ble det innenfor den franske marinen utarbeidet en strategi for hvordan militære styrker bevisst skulle brukes for å angripe sivile mål. Dette viser Arne Røksund (f. 1959) i sin avhandling om den franske militærteorien jeune école.

En krets innenfor den franske marinen – jeune école – hevdet at motsetningene mellom Storbritannia og Frankrike var så grunnleggende at en maritim konflikt mellom de to nasjonene var uunngåelig. Storbritannias overlegne finansielle og industrielle ressurser gjorde imidlertid at Frankrike ikke kunne følge britenes opprustning av marinen. Jeune école hevdet at den franske marinen burde unngå trefninger med den overlegne britiske marinen, og i stedet konsentrere sin innsats mot det som ble oppfattet som det britiske samfunnets akilleshæl, dets sjøbaserte handel. Den selvdrevne torpedoen var nettopp utviklet, og jeune école argumenterte for at lette kryssere og små torpedobåter skulle brukes mot britisk skipsfart. Bruk av torpedoer ville uunngåelig føre til senking av fartøy og mannskap, og ville være et brudd på folkeretten. Jeune école hevdet imidlertid at krigens natur hadde endret seg og gjort folkeretten irrelevant.

De fremholdt at fremtidige kriger ikke ville være preget av at militære avdelinger sloss mot andre militære avdelinger. Det nye var at samfunn sloss mot samfunn. Hele samfunnet ville bli mobilisert for krigsinnsats, og skillet mellom stridende og ikke-stridende ville dermed viskes ut.

Les mer om avhandlingen i FRIDA

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, v/ Hans Jacob Orning, N.H. Abels hus, tlf.: 22 85 69 10


Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning fredag 3. juni 2005 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.
kl. 9.15-10.00:  "Discuss the debate between the Jeune École advocates and the traditionalists over the role of international law in naval warfare"

Disputas fredag 3. juni 2005 kl. 10.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor John B. Hattendorf, US Naval War College, Newport (førsteopponent)
Dr. Joseph Maiolo, King’s College, London (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier.

Disputasen ledes av professor Jorunn Bjørgum.
 
Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun
Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 18. juni 2010 13:37