Jeanette Sky

From Demons to Angels. Fairies and Religious Creativity in Victorian Children´s Literature

Doktorand: Jeanette Sky
Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca, sentrum
Tidspunkt: 29. mars kl 10.15
Melding:
Cand.philol Jeanette Sky fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger fredag 28. mars 2003, Auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "To be but a man: male access to emotions and religious responses in the Victorian age" (selvvalgt emne)
kl.18.15-19.00: "Dimensions of 'religious creativity' as a category in the history of religions"(oppgitt emne)

Disputas lørdag 29. mars 2003 kl. 10.15 Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Michael Wheeler, Universitetet i Southampton (første opponent)

Førsteamanuensis Lisbeth Mikaelsson, Universitet i Bergen (annen opponent)

Tredje medlem av komiteen er førsteamanuensis Knut Akrust, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan, professor Bjarne Rogan.

Pressemelding:
Hvorfor ble alvene så populære i viktoriatiden? Hva var det som fikk mennesker i en periode som ellers assosieres med prippen moral og puritanisme til å omslutte seg med lettkledde og himmelsk fortryllende alver?

I sin doktoravhandling From Demons to Angels: Fairies and Religious Creativity in Victorian Children’s Literature, belyser Jeanette Sky disse spørsmålene ved å relatere alvene til viktoriatidens kulturelle miljø og religiøse karakter. Den feminine viktorianske alven ble et mytisk og kulturelt bilde på feminiseringen av natur og religion. Alvene omformes fra demoner til engler og fremstilles som Guds egne kjærlighetsbudbringere. På denne måten peker den viktorianske alven fremover mot en religiøs følsomhet vi i dag betegner som New Age.

Den viktorianske alveskikkelsen var ikke bare et fantasiens produkt; den fanget også opp i seg elementer fra både kristendommen og nyere religiøse systemer, som teosofi og spiritisme. I sine alvefremstillinger foretar flere av barnebøkene en mystifisering av naturvitenskapens evolusjonsteorier, og alven fungerer som et bindeledd mellom vitenskap, religion og fantasi. Den viktorianske alven speiler likeledes en tiltakende feminisering av religion i løpet av 1800 tallet. Alvene fremstilles som kvinnelige skikkelser som formidler kontakt til natur, hjem og himmel som religiøse sfærer. Slik blir alvene viktige formidlere av viktoriatidens religiøse og moralske idealer.

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for kulturstudier, v/Anne Stovner, P.A. Munchs hus 4. etg., tlf.: 22 85 59 34

For mer informasjon, kontakt: marta.gjernes@hf.uio.no
Signatur: Marta Gjernes

Publisert 6. mars 2006 15:01 - Sist endret 12. apr. 2011 14:07