Hans-Hinrich Thedens

Mag.art. Hans-Hinrich Thedens fremstiller seg for graden doctor philosophiae:

Untersuch den ganzen Mann - so wie er vor Dir steht: Der Spielmann Salve Austenå

 

Prøveforelesninger fredag 5. oktober 2001, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Comparing two cases of popular music history: What has Landskappleiken got to do with Nashville?" (selvvalgt emne)
kl. 18.15-19.00: "The Insider/Outsider debate and the emic/etic dilemma in ethnomusicological research: perspectives from doing field work in Norway" (oppgitt emne)

Disputas lørdag 6. oktober 2001 kl. 10.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Professor Albrecht Schneider, Universitetet i Hamburg (førsteopponent)
Docent Gunnar Ternhag, Uppsala Universitet (annenopponent)
Tredje medlem av komitéen professor Tellef Kvifte, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av instituttbestyrer professor Rolf Inge Godøy.

Pressemelding:
Dagens hardingfelespelemenn må fylle svært ulike roller - fra inspirert kunstner og sceneartist til forvalter av kulturarven og symbol for det gode gamle.
Etnomusikolog Hans-Hinrich Thedens avhandling "Untersuch den ganzen Mann - so wie er vor Dir steht: Der Spielmann Salve Austenå" viser en spelemann fra ulike synsvinkler. Ved siden av å dokumentere og analysere Austenås repertoar og spillemåte prøver den å få frem hvordan spelemannen har tatt med seg musikken i en ny tid. Den beskriver hva musikken betyr for ham, hvordan han har formet den, hvilke valg har han tatt og hva og hvem har påvirket ham i disse valg.
Austenå (f. 1927) har bestemt seg for å føre den lokale musikken fra Tovdal i Aust-Agder videre og er nødt til å verne om de gamle slåttene langt mer enn generasjonen før ham gjorde. Analyser av repertoaret viser hvor fritt spelemennen plukket slåtter fra mange kilder før. Sammenlikninger med andre opptak fra Tovdal viser også at den lokale musikken kjennetegnes mer av spillemåten enn av repertoaret.
Avhandlinges eget bidrag til å føre musikken videre er et notebind med nedskifter av alle slåtter Austenå har lært bort til forfatteren eller spilt inn på lydbånd. Mens tekstbindet er på tysk er all tekst i notebindet oversatt til norsk, slik at notekyndige spelemenn kan ta Austenås slåtter i bruk umiddelbart. Norsk Folkemusikksamling og plateselskapet NOR-CD vil også gi ut CD en plate med Austenås beste arkivinspillinger fra 1958 til 1991.

For mer informasjon, kontakt: r.g.andresen@hf.uio.no
Signatur: Rasmus Andresen
Publisert 27. feb. 2006 10:52 - Sist endret 8. des. 2011 12:42