English version of this page

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA er et prestisjetungt stipend for erfarne forskere som ønsker å jobbe med et selvstendig valgt forskningsprosjekt i utlandet. Stipendet finansieres av EUs forskningsprogram Horisont 2020. 

  • Marie Sklodowska-Curie i relieff. Logo.Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships gjelder for opptil to år.
  • Midlene er tilgjengelige som et postdoktorstipend til forskere med mer enn fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad.
  • Individual fellowships-stipendet er en toveis overføring av kunnskap, fra forsker til vertsinstitusjon og fra vertsinstitusjon til forsker. 

Livet med gribber i den sjette utryddelsen

Prosjektet undersøker hvordan den globale og stadig raskere artsutryddelsen og tilhørende viltforvaltning utbrer seg innenfor bestemte historiske og kulturelle sammenhenger.

Dematerialisert mote og fransk couture

Hvordan har moten hatt innflytelse på Frankrikes internasjonale forbindelser, og hvordan fungerte fransk mote i samspill med USA og EEC på 1960- og 1970-tallet?

Globalisering, feminisme og islamske kvinneorganisasjoner

Laila Makboul utforsker transnasjonale nettverk av islamske kvinneorganisasjoner i den arabisk-muslimske verden og deres motstand mot feminisme.

Flerspråklige landskap i den skandinaviske middelalderen

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skriftfeste tekst på folkespråket med runer.

Messiansk politikkforståelse og politisk autoritet i Tyrkia 1850-2015

Hvordan påvirker og rettferdiggjør messiansk forståelse av tid og politikk autoritære ledelsespraksiser i Tyrkia?

Ubestemt pronomen i norsk, svensk og tysk språk

Sarah Zobel kobler sammen to åpne forskningsspørsmål om den grammatiske oppførselen til upersonlige pronomen: Finnes det en upersonlig kjernebetydning? Og kan upersonlig betydning avledes fra en kompleks, underliggende morfosyntaktisk struktur?

Kvinners fremstillinger av helgener i motreformasjonens Italia

Clara Stella gransker fremstillinger av kvinnelige helgener og reformasjonens betydning for helgenbiografiske presentasjoner. 

Uendelighet i matematikk

Laura Crosilla tar i sitt prosjekt sikte på å utvikle en nyere systematisk filosofisk og matematisk analyse av kritiske synspunkter på uendelighet i matematikken.

Lesere som observatører

Natalia Igl fokuserer på leserinvolvering i tysk og engelsk multi-modal skjønnlitteratur – med perspektiver fra kognisjonsnarratologi, multimodality forskning og litteraturhistorie. Prosjektet tar for seg engelske og tyske samtidsromaner.

Språk og affekt i baby-forelder-kommunikasjon

Det sosiale miljøet i Europa endrer seg og blir stadig mer sammensatt, med utveksling mellom språk og kulturer. Liquan Liu ønsker å bidra til en bedre forståelse av spedbarnets kultur-spesifikke utvikling av emosjoner i ulike lingvistiske kontekster.