English version of this page

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA er et prestisjetungt stipend for erfarne forskere som ønsker å jobbe med et selvstendig valgt forskningsprosjekt i utlandet. Stipendet finansieres av EUs forskningsprogram Horisont 2020. 

Iøøustrasjon av nobelprisvinner Marie Sklodowska-Curie
  • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships gjelder for opptil to år.
  • Midlene er tilgjengelige som et postdoktorstipend til forskere med mer enn fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad.
  • Individual fellowships-stipendet er en toveis overføring av kunnskap, fra forsker til vertsinstitusjon og fra vertsinstitusjon til forsker. 

Kvinners fremstillinger av helgener i motreformasjonens Italia

Den hellige Katarina av Alexandria og filosofene Clara Stella gransker fremstillinger av kvinnelige helgener og reformasjonens betydning for helgenbiografiske presentasjoner. 

Uendelighet i matematikk

the symbol of infinityLaura Crosilla tar i sitt prosjekt sikte på å utvikle en nyere systematisk filosofisk og matematisk analyse av kritiske synspunkter på uendelighet i matematikken.

Intimal - Grensesnitt for relasjonell lytting

Prosjektillustrasjon for INTIMALXimena Alarcón Diaz' mål er å utvikle et interaktivt, nettverksbasert system for å la migranter huske drømmer og minner fra fjerne steder. Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom lydkunst, musikk-kognisjon, psykologi og menneske-maskin-interaksjon. 

Lesere som observatører

Utsnitt av Natalia Igls bokhylle.Natalia Igl fokuserer på leserinvolvering i tysk og engelsk multi-modal skjønnlitteratur – med perspektiver fra kognisjonsnarratologi, multimodality forskning og litteraturhistorie. Prosjektet tar for seg engelske og tyske samtidsromaner.

NEW WAY: New speakers and use of Russian in Northern Norway

Olga Solovova har som mål å kartlegge innflytelsen fra norsk og russisk på nye språkbrukere ved å identifisere aktørenes bevegelsesmønster. Prosjektet ser også på ulike prosesser i spill omkring de norsk-russiske grenseområdene.

Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication

Bilde av Liquan LiuDet sosiale miljøet i Europa endrer seg og blir stadig mer sammensatt, med utveksling mellom språk og kulturer. Liquan Liu ønsker å bidra til en bedre forståelse av spedbarnets kultur-spesifikke utvikling av emosjoner i ulike lingvistiske kontekster.