English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - ph.d.

Avhandlingen: Krav og retningslinjer

 • Omfang, lengde, språk, referanser, adressering
 • Artikkelbasert avhandling
 • Medforfatter
 • Forskrift for graden ph.d.
 • Retningslinjer

Innlevering

 • Hvor og hvordan leveres avhandlingen?
 • Sammendrag
 • Korrektur
 • Gjennomføringsstipend
 • Leverer du for annen gang?
 • Leverer du omarbeidet avhandling?

Bedømmelse

 • Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?
 • Hvor lang tid tar bedømmelsen?
 • Enstemmig positiv innstilling
 • Delt eller negativ innstilling
 • Komiteen anbefaler omarbeiding
 • Hvordan klager du?

Trykking av avhandlingen før disputas

 • Frist for innlevering
 • Rekvisisjonsskjema
 • Oppsett av avhandlingen
 • Bestilling til trykkeri
 • Kontaktpersoner

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning

 • Prøveforelese over et oppgitt emne
 • Prosedyre
 • Tidsramme
 • Formål og godkjenning

Disputas

 • Hva er en disputas?
 • Hvordan foregår en disputas?
 • Antrekk
 • Disputaslunsj

Doktormiddag og kreering

 • Doktormiddag er valgfritt
 • Taler og bordplassering
 • Skattefradrag
 • Kreeringsseremoni
 • Doktordiplomene
 • Midlertidig dokumentasjon

For disputasleder og bedømmelseskomite

 • Informasjon til disputasleder
 • Informasjon til bedømmelseskomite